EducatieLocal

Astăzi începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului

Luni începe o nouă sesiune a bacalaureatului 2023. Elevii care nu au promovat examenul în sesiunea de vară o pot face în cea de toamnă, care începe, luni, cu proba competențelor.

Probele de competențe se desfășoară în perioada 7 – 11 august. Probele de competențe se vor echivala cu mediile din liceu la Limba română, limbi străine și Tehnologia Informației. Ulterior, probele scrise încep din 16 august.

Rezultatele se afişează pe 25 august

Rezultatele parţiale la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2023 se afişează pe 25 august. Spunem parţiale pentru că apoi intervin contestaţiile.

Vineri, 25 august 2023, se afişează rezultatele la Bac 2023, sesiuna de toamnă, până la ora 12.00, iar după ora 12.00 şi până la ora 18.00 se pot depune la contestaţii la centrul unde s-a susţinut examenul de Bacalaureat. Profesorii au la dispoziţie trei zile pentru a rezolva contestaţiile, 26-28 august 2023, urmând ca pe 29 august 2023 să fie afişate rezultatele finale ale sesiunii.

Cum se echivalează probele de competenţe

„Art. 3 – (1) Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.

(2) Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX-XII, candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:

 • nivelul “utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6.99;
 • nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;

(…) Art. 4. – (1) Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.

(…) (5) Nivelul unic de competență se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi;

(6) Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:

 • calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8.5 și 10.

(…) Art. 6. – (1) Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.

(2) Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:

 • nivelul “utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • nivelul “utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;”, potrivit ordinului de ministru care aprobă metodologia în vigoare.

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2023:

 • 17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 7 – 11 august 2023: Echivalarea competențelor de comunicare în limba română și într-o limbă străină, și a competențelor digitale. Regulile de echivalare a probelor de competențe cu mediile din liceu la Limba română, limbi străine și Tehnologia Informației, publicate de Ministerul Educației.
 • 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor
 • 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page