Category Archives: Calendar

CALENDAR | Sfântul Cuvios Macarie cel Mare

Sfântul Macarie Egipteanul s-a născut şi a crescut pentru viaţa pustnicească. Din fragedă copilărie îndeletnicindu-se cu fapta bună şi iubind viaţa virtuoasă şi împodobindu-se cu ea, a ajuns locaş dumnezeiesc al Duhului. A dobândit atâta răbdare în ostenelile lui pentru fapta bună, încât a primit puterea să gonească duhurile necurate. El avea deopotrivă şi darul

CALENDAR | Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei

  Sfântul Atanasie cel Mare s-a născut în anul 295, în Alexandria Egiptului, din părinți creștini. La 8 iunie 328, Sfântul Atanasie cel Mare a ocupat scaunul Patriarhiei din Alexandria, deși nu avea decât treizeci de ani. Cu trei ani mai înainte se ținuse la Niceea cel dintâi Sinod Ecumenic care osândise erezia lui Arie.

CALENDAR | Sfântul Cuvios Antonie Cel Mare

Vestitul părinte al monahismului s-a născut în satul Coma din Egiptul de Mijloc în anul 251, ca fiu al unor ţărani creştini înstăriţi; aici a învăţat să practice credinţa, mergând des la biserică. După moartea părinţilor săi – Antonie avea pe atunci vârsta de 20 de ani -, întrebându-se care este calea lui în viaţă,

TAS

CALENDAR | Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru

 Din Faptele Apostolilor (12, 1-11) aflăm că în anul 42 d. Hr, regele Irod Agripa a poruncit ca Sfântul Apostol Petru să fie întemniţat şi legat în lanţuri. Petru este dezlegat şi eliberat de un înger. Lanţul cu care a fost legat Petru tămăduia neputințele şi gonea duhurile cele viclene, iar cel ce se atingea

CALENDAR | Sfântul Cuvios Pavel Tebeul, primul pustnic din istoria monahismului

Sfântul Pavel Tebeul, cuvios nevoitor între anii 227-341, este considerat, în istoria monahismului, drept primul ascet care s-a retras în „cele mai dinăuntru ale pustiei”, primul eremit sau pustnic. Sfântul Pavel Tebeul este sărbătorit de către Sfânta Biserica în data de 15 ianuarie. El era din Tebaida de Sus, din Egipt, având multe bogăţii şi

CALENDAR | Sfânta Cuvioasă Nina

Primii creștini au apărut în Iviria (veche denumire a Georgiei) încă în anii 40 după Hristos. Totuşi, Evanghelia a devenit cunoscută tuturor mult mai târziu, începând cu secolul al IV-lea, prin propovăduirea Sfintei Nina, „cea întocmai cu Apostolii”. Ea a fost numită astfel datorită sacrificiului întregii vieţi pentru creştinarea Georgiei. Sfânta Nina (în limba georgiană

CALENDAR | Sfântul Ierarh Iacob, episcop de Nisibe

Cuviosul Iacob se născu şi crescu în marea cetate a Nisibei, asemeni sfântului mucenic Dometie (pomenit la 7 august) și sfântului cuvios Efrem Sirul (pomenit la 28 ianuarie). Şi iubind viaţa cea paşnică şi liniştită se retrase în munţi şi se supuse vitejeşte lipsurilor pustiului, vara fiind ars de soare, iarna chinuit de ger şi

CALENDAR | Sfântul Cuvios Teodosie Cel Mare

 Cuviosul parintele nostru Teodosie era de fel din satul Mogarisos din Capadocia; tatal sau se numea Proeresie si mama sa Evloghia, si erau amândoi credinciosi si cucernici. Teodosie a intrat în viata calugareasca, si luând haina aceasta, a pornit spre Ierusalim, când se adunase la Calcedon Sinodul al patrulea Ecumenic, în anul 451; si trecând

CALENDAR | Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodesti

 S-a născut în anul 1816, în zona Bacăului, fiind crescut de mama sa care a rămas văduvă. În jurul vârstei de 20 de ani intră ca frate în mănăstirea Căldăruşani. După o perioadă de pregătire în care s-a deprins cu rugăciunea, privegherea, postul şi ascultarea, stareţul l-a tuns în monahism punându-i numele Alipie. Auzind de

CALENDAR | Astăzi, Sfântul Mucenic Polieuct

  Cetatea armeană Melitina a fost scăldată în sângele creștinilor, asemenea întregii Armenii. Întâiul sânge vărsat pentru Hristos în cetatea aceasta a fost al sfântului Polieuct în anul 259, în vremea stăpânirii lui Valerian. În Melitina se aflau doi prieteni: Nearh și Polieuct. Amândoi erau căpetenii de oaste, Nearh era creștin, iar Polieuct era încă păgân, însă

CALENDAR | Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul

 Cuviosul Gheorghe, ale cărui moaşte sunt cinstite la mănăstirea din pustiul Hozeva, s-a născut în Cipru, pe la jumătatea secolului al VII-lea. După moartea părinţilor, vrând să devină monah, Gheorghe a luat o parte din avere şi a împărţit-o săracilor, apoi s-a dus în Ţara Sfântă, unde se nevoia un frate de-al său mai mare,

CALENDAR | Sfântul Proroc Ioan Botezătorul

Sfantul Ioan a fost Proroc si Înaintemergator fata de Mantuitorul Iisus, in toata viata si stradania lui. Mai intai, Sfantul Ioan este pecetluit cu aceasta chemare inca de la venirea lui pe lume, printr-o nastere minunata si vestit de inger (Luca 1,17, 76); apoi, inca de foarte tanar, el este un Prooroc al pocaintei. El

LOCAL | Botoșănenii au umplut bisericile de Bobotează. Apa sfințită în această zi are proprietăți tămăduitoare – FOTO

Toate bisericile din Botoșani au fost arhipline în ziua Botezului Domnului. Și la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, sute de credincioși au participat la Sfânta liturghie, după care preotul paroh Petru Fercal a oficiat slujba de sfințirea mare a apei, după care a binecuvântat pe cei prezenți cu agheasmă. După slujbă, credincioșii au luat apă sfințită,

CALENDAR | Botezul Domnului – Boboteaza

Domnul nostru Iisus Hristos, după întoarcerea Sa din Egipt, vieţuia în Galileea, în cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, tăinuindu-şi înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea dumnezeirii Sale, până la vârsta de treizeci de ani, pentru că nu era îngăduit cuiva dintre iudei, mai înainte de 30 de ani, să aibă rânduiala de dascăl sau de preot.

CALENDAR | Duminica dinaintea Botezului Domnului

Astăzi, lăsând Betleemul, să alergăm la Iordan, în pustie, acolo unde strigă ca o trâmbiță gura Sfântului Ioan Botezătorul și ca pentru botez să ne pregătim, cu mărturisire curată a păcatelor, cu căință pentru cele făcute, cu haine albe pentru botez și cu stâlpări de fapte bune. Ca orice noi veniți la Iordan, așa și

CALENDAR | Ajunul Bobotezei – Simbolistica firelor (fuior de cânepă sau ață) puse la cruce

În Ajunul Bobotezei, preotul merge pe la casele credincioșilor, sfințind cu crucea și stropind cu agheasma dintr-un mănunchi de busuioc. Preotul este anunțat de „mergători”, care strigă „Chiralesaaa!”, însemnand „Kirie eleison – Κύριε ἐλέησον”, adică „Doamne miluiește”, la origine având o formulă liturgică grecească. Fuiorul (ața) care se pune în ajunul Bobotezei la crucea preotului, simbolizează

CALENDAR | Sfânta Cuvioasă Apolinaria

 Sfânta Apolinaria a fost fiica, vestită prin frumuseţe şi prin înţelepciune, a lui Artemie, cârmuitorul Romei, pe vremea împăratului Leon cel Mare. Dorind din fragedă vârstă să-şi păstreze fecioria, ea se ruga lui Dumnezeu ziua şi noaptea să i se împlinească această dorinţă, adică să rămână fecioară până la moarte. Pentru aceasta se ruga de

CALENDAR | Sfânta Cuvioasă Genoveva, ocrotitoarea Parisului

Sfânta Genoveva era o simplă fată de ţăran, născută în oraşul Nanterre din Franţa. Într-un zi, în oraşul Nanterre a sosit sfântul Germain din Auxerre (arhidiacon de Auxerre), care era în drum spre Marea Britanie. El s-a oprit în sat şi a ţinut o predică în care le-a vorbit oamenilor despre Dumnezeu. După ce a

CALENDAR | Sfântul Cuvios Serafim de Sarov

  Sfântul Serafim de Sarov s-a născut in 1759, în oraşul Kursk, dintr-o familie de negustori. A început viata monahală în manastirea Sarovului, la vârsta de 19 ani. A fost tuns monah când avea 27 de ani şi, curând dupa aceea, hirotonit diacon. La 34 de ani a fost hirotonit preot şi a fost numit

CALENDAR | Sfântul  Ierarh Vasile cel Mare

Marele ierarh şi dascăl Vasile cel Mare s-a născut în Cezareea Capadociei, din părinţi creştini. Mama sa Emilia era fiică de martir, iar bunica sa Macrina era o femeie cu frica lui Dumnezeu. Amândouă    l-au crescut pe Vasile în focul dragostei pentru Hristos. Tânărul Vasile era dăruit de Dumnezeu cu minte ageră şi cu suflet

CALENDAR | Sfânta cuvioasă Melania Romana

 Sfânta Melania a trăit pe vremea împăratului Honoriu (Flavius Honorius, 384-423). Purtând numele bunicii dinspre tată, Sfânta Melania s-a născut într-o familie din înalta societate, posesoare a unei averi imense. Părinții ei, Valerius Publicola și Caeionia Albina, făceau parte din oamenii de vază din senatul romanilor. Ei au avut doi copii: un fiu pe care

CALENDAR | Sfânta muceniţă Anisia fecioara

 Sfânta Anisia s-a născut la Tesalonic, din părinţi nobili şi bogaţi, cetăţeni de frunte ai cetăţii. Ea a fost crescută cu mare evlavie întru toată curăţia Credinţei Creştine. Rămânând orfană de la o fragedă vârstă, ea s-a închinat pe sine cu totul rugăciunii şi cugetărilor dumnezeieşti în propria ei casă. Arzând de dragoste pentru Hristos,

CALENDAR | Duminica după Nașterea Domnului, fuga în Egipt. Lecție despre prudență și libertate

 Fuga în Egipt dă  o lecţie de elementară prudenţă, venită prin înger de la Dumnezeu-Tatăl, lecţie acceptată fără şovăire, cu totală supunere şi smerenie, atât de Iosif, cât şi de Maria. Această fugă este o pildă concretă de înţelepciune si prudenta. Pruncul trebuia sa fuga si sa se duca în alta tara, ca orice om;

CALENDAR | Sfinții douăzeci de mii de mucenici din Nicomidia

  Pe când se afla în cetatea Nicomidiei, spun istoricii, împăratul păgân Maximian a aflat despre mulţimea creştinilor şi a pus la cale uciderea lor, în preajma sărbătorii Naşterii Domnului Iisus Hristos. Ştiind că toţi creştinii se vor aduna în marea biserică a Nicomidiei, împăratul a poruncit ca aceasta să fie înconjurată din timp cu

CALENDAR | Astăzi, Sfântul Ștefan. Tradiţii, obiceiuri şi superstiţii

   Făcându-se oarecând, întrebare, între saduchei, farisei şi elini, despre Domnul nostru Iisus Hristos, unii zicând că este prooroc, alţii că este înşelător, alţii că este Fiul lui Dumnezeu, fericitul acesta, întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, a stat    într-un loc înalt şi bine a vestit şi a mărturisit tuturor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Şi

CALENDAR | Soborul Maicii Domnului, a doua zi de Crăciun

Feciorelnic praznic, astazi, fratilor, cheama limba spre lauda si sarbatoarea de fata se face datatoare de mult folos pentru cei adunati impreuna. Si aceasta in chip foarte potrivit. Caci are drept subiect curatia si lauda cea desavarsita a intregului neam femeiesc si slava unei femei, in acelasi timp fecioara si maica. Frumoasa impreunare! Caci iata

CALENDAR | Naşterea Domnului. Prima zi de Crăciun

Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost vestită de îngeri ca fiind bucurie mare pentru tot poporul, pentru că ea este bucuria mântuirii. Iar pentru că vestea aceasta a mântuirii adusă de îngeri oamenilor a fost primită cu credinţă, ea a rodit atunci bucurie mare în sufletele credincioşilor şi rodeşte şi acum bucurie din an

CALENDAR | Astăzi, Sfânta Muceniţă Eugenia

 Sfânta Eugenia (Evghenia), odraslă de bun neam şi mândrie a neamului ei s-a născut în Roma cea veche. Părinţii el, Filip şi Eugenia, primind de la împărat o înaltă dregătorie, au plecat în Alexandria, cu fiica lor. Pe când erau în Alexandria, fiica lor Eugenia şi-a părăsit pe ascuns părinţii. S-a îmbrăcat bărbăteşte a luat

CALENDAR | Astăzi sunt sărbătoriți cei zece Mucenici din Creta

 Aceşti sfinți au pătimit pe timpul lui Deciu împăratul, în insula Creta şi nu erau toţi din acelaşi oraş, ci din mai multe părţi. Din mitropolia Gortinei erau cinci: Teodul, Satornin, Evpor, Ghelasie şi Evnichian; din Cnos, unul: Zotic; din Epinia Panormului, Agatopus; din Chionia Vasilide şi din Iraclia: Evarest şi Pompie. Ei au fost

CALENDAR | Duminica dinaintea Nașterii Domnului. Genealogia Mântuitorului

Din cele mai vechi timpuri, Sfânta Scriptură ne înfățișează prototipurile lui Iisus Hris­tos ce s-au arătat la plinirea vremii prin Mântuitorul, Care a venit să mântuiască neamul omenesc din robia diavolului și a morții. Cel întâi zidit de Dumnezeu, Adam, a închipuit pe Hristos Domnul: „Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu, iar Adam

Share This Article:

close