Category Archives: Calendar

Sfântul ierarh martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești

Venerabilul Mitropolit Antim Ivireanul era de loc din Iviria (Georgia). Părinţii săi, Ioan şi Maria, i-au pus din botez numele  Andrei. Ajungând din tinereţe rob la turci, a stat mulţi ani în Constantinopol, învăţând limbile greacă, arabă şi turcă, precum şi meşteşugul sculpturii, al picturii şi al broderiei. În anul 1690 este adus în Ţara

Sfântul cuvios Serghie de Radonej

 Sfântul Serghie din Radonej a fost un mare nevoitor şi luminător al Bisericii Ruse. El s-a născut în anul 1313, la Rostov, din binecredincioşi părinţi, Chiril şi Maria. După moartea părinţilor lui, Vartolomeu – căci aşa s-a numit Sfântul la naştere – s-a făcut monah şi a întemeiat Mănăstirea Sfintei Treimi în codrii Radonejului. El

Sfânta Tecla, întâia muceniță și întocmai cu apostolii

Sfânta Tecla s-a născut în Iconia (astăzi Konya, în Turcia) în prima jumătate a secolului I după Hristos. În anul 45, când Sfântul apostol Pavel a venit în acest oraş să propovăduiască credinţa în Hristos, tânăra Tecla l-a întâlnit în casa lui Onisifor. Ca urmare a cuvintelor Apostolului, Tecla a îmbrăţişat noua credinţă şi s-a

TAS

Sfintele cuvioase Xantipa și Polixenia

Aceste sfinte surori au trăit în Spania în timpul împăratului Claudiu (41-54). Xantipa era soţia lui Probus, guvernatorul Spaniei. Ea a învățat credința creștină de la Sfântul apostolul Pavel când a fost acolo, împreuna cu bărbatul ei și mulți alții. Iar Polixenia a fost răpită de oarecare om rău și făcător de rele, ajungând în

Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Sfântul ierarh Teodosie s-a născut în ţinutul Vrancei, în sec. al XVIl-lea. Iubind din tinereţe viața călugărească, s-a lepădat de lume şi a primit sfântul chip îngeresc al călugăriei. Cugetând ziua şi noaptea la Legea lui Dumnezeu şi deprinzând de la dascălii încercaţi din mănăstirile Ţării de Jos învăţăturile cele folositoare, a fost ales egumen

Aflarea moaștelor Sfântului ierarh Dimitrie, mitropolitul Rostovului

În anul 1702, Sfântul Dimitrie, Mitropolitul Rostovului a ajuns la catedrala din Rostov și a vizitat de asemenea și Mănăstirea Sfântului Iacob. Înainte cu trei zile de moartea sa, Sfântul Dimitrie a început a slăbi foarte mult și a tuși. Pe 26 octombrie 1709, în ziua numelui său, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Zămislirii

Sfinții mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont

În veacul al treilea, în timpul domniei împăratului roman Probus (276-282), pe când Atticus era guvernatorul Antiohiei, au sosit în această slăvită cetate doi cetăţeni de vază, Creştini cu credinţa, Trofim şi Savatie. Ei au sosit tocmai în toiul unui festival păgânesc, în care se aduceau jertfe idolului lui Apollon, ce se afla lângă Dame.

Sfânta muceniță Ariadna

 Această sfântă muceniţă, Ariadna, a pătimit pentru Hristos pe vremea împărăţiei lui Adrian (117-138), fiind roabă la oarecare Tertill, mai mare al cetăţii Promisia, din ţara Frigiei. Acel Tertill a făcut praznic în capiştea idolească la naşterea unui prunc al său, jertfind şi închinându-se zeilor şi dănţuind cu toţi casnicii şi cu prietenii săi. Sfânta

Sfânta muceniţă Sofia şi fiicele sale

Sfânta Muceniţă Sofia şi fiicele sale, Pistis, Elpis şi Agapis au vieţuit în Italia şi au pătimit în timpul domniei împăratului Adrian (117-138). Sofia, nume grecesc, înseamnă înţelepciune. Ea a avut trei fiice pe care şi le-a botezat cu numele celor trei virtuţi teologice: Pistis – credinţă, Elpis – nădejde şi Agapis – dragoste. Prefectul

Sfânta mare muceniță Eufimia

 Sfânta Eufimia a trăit pe vremea împăratului roman Diocletian (284-305) și a lui Prisc antipatul. Era fiica lui Filofron și a Teodosianei și s-a născut în cetatea Calcedon. Această perioadă era una extrem de neagră pentru toți credincioșii, deoarece atunci aveau loc persecuțiile păgânilor împotriva creștinilor. Sfânta Eufimia a fost pârată la ighemon că este

Sfântul ierarh Iosif cel Nou de la Partoş

Iosif cel Nou de la Partoş este un sfânt român din Raguza Dalmaţiei. Rămas orfan de mic, mama sa îl trimite să înveţe carte la Ohrida, pe când avea 12 ani. La 15 ani intră la Mănăstire Adormirii Maicii Domnului, iar după cinci ani pleacă la muntele Athos, la Mănăstirea Pantocrator, unde este călugărit cu

Înălţarea Sfintei Cruci. Astăzi este zi de post

În calendarul bisericesc ortodox, Sfânta Cruce este cinstită prin câteva sărbători şi zile speciale: Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie), Duminica Crucii (Duminica a treia din Postul Paştilor), Scoaterea cinstitului lemn al cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci (1 august), Pomenirea arătării semnului Sfintei Cruci pe cer în timpul împăratului  Constantie (351) pe data de 7

Sfântul sfințit mucenic Autonom, episcopul Italiei

În vremea prigoanei lui Dioclețian (284-305), sfântul Autonom era episcop în Italia. Acesta plecă din Italia către părțile asiatice ale Bitiniei, la un loc care se numea Soreoi. Acolo îi aduse pe mulți la credința creștină și le ridică o biserică închinată sfântului arhanghel Mihail. Sfântul Autonom viețuia în casa unui creștin pe nume Cornelie

Sfântul cuvios Eufrosin bucătarul

Acest cuvios s-a născut din părinţi ţărani şi fiind crescut fără de învăţătură, a venit la mănăstire. Și îmbrăcându-se în schima monahicească, s-a făcut slujitor monahilor. Fiindcă petrecea totdeauna în bucătărie ca un om simplu, era defăimat şi luat în râs de către toţi monahii. Dar fericitul suferea toate defăimările cu bărbăţia inimii şi a

Sfintele mucenițe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora

Sfintele mucenițe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora  au trăit în vremea împăratului Maximian Galeriu (305-311), în Bitinia. Bitinia (greacă Βιθυνία Bithynía, turcă Bitinya) este o regiune istorică, a fost regat elenistic în nord-vestul Asiei Mici, între Marea Neagră și Marea Marmara. Crescute în duh profund creştinesc, aceste trei surori au părăsit lumeasca cetate a făţărniciei şi

Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, bunicii lui Hristos

 Ioachim era un om foarte bogat și evlavios ducând neîncetat daruri multe la Templu. Într-una dintre aceste împrejurări Ioachim a fost mustrat de un anume Ruben care i-a reproșat că nu ar trebui să fie cel dintâi care sa aducă daruri câtă vreme nu fusese binecuvântat cu copii. S-a întristat nespus. Nu s-a mai întors

Naşterea Maicii Domnului sau ,,Sântămăria Mică”

Pe 8 septembrie prăznuim Nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare cu cruce roșie din noul an bisericesc, an care începe pe 1 septembrie. Tatăl Fecioarei Maria se numea Ioachim şi era din seminţia lui luda, locuind în Nazaret. Soţia lui Ioachim se numea Ana, fiind fiica preotului Matan. Astfel, tatăl Fecioarei Maria era un urmaş al

Sfintii cuvioși Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi

Sfântul Cuv. Simeon de la Pângăraţi s-a născut la începutul secolului al XV-lea, într-un sat din apropierea oraşului Piatra Neamţ, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. A intrat din tinereţe în obştea Mănăstirii Bistriţa, unde a trăit în ascultare şi a sporit duhovniceşte. Cu binecuvântarea egumenului Mănăstirii Bistriţa şi, împreună cu încă doi ucenici

Sfântul proroc Moise

Sfântul Proroc Moise era evreu de neam şi s-a născut în Egipt, cu 1500 de ani înainte de Hristos, pe când evreii erau robii egiptenilor. Găsit de fata lui Faraon, într-un coşuleţ de papură, uns cu smoală, pe apa Nilului, copilul Moise a fost înfiat de fata împăratului şi a primit o desăvârşită creştere şi

Sfântul mucenic Mamant (Mamas)

Sfanțul mucenic Mamant († 275) a viețuit în cea de-a doua jumătate a secolului III. Mamant se trăgea din cetatea Gangra, din provincia Paflagonia din Asia Mica. Părinții săi, Teodot și Rufina erau creștini. Aceștia au fost prinși și închiși din cauza faptului că erau creștini. În acea vreme, mama lui Mamant era însărcinata cu

Începutul anului bisericesc

Pentru creștinii care căutau să păstreze vie memoria Mântuitorului și a faptelor Sale, precum și a sfinţilor sau a evenimentelor care au marcat viaţa Bisericii, necesitatea stabilirii unor reguli și a unor date precise, unanim și uniform acceptate, a fost o preocupare permanentă. Primii creștini au păstrat ca dată de început al anului ziua de

Sfântul ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei

S-a născut  în anul 1585, în părţile Vrancei şi a trecut la Domnul în august 1657, la mănăstirea Secu.  În 1628 este trimis într-o misiune la Moscova. În 1632 este ales mitropolit al Moldovei (hirotonit la 23 septembrie 1632) şi a păstorint pâna în aprilie 1653, când s-a retras la Secu. În anul 1639 s-a

Sărbătoare înscrisă cu roșu în calendar: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Astăzi este zi de post

Acest sfânt a fost mărturisit de Hristos că este mai presus decât toţi cei născuţi din femeie şi mai mult decât proorocii. Acesta este cel care mai înainte a săltat în pântecele maicii sale şi a propovăduit pe Hristos şi celor de pe pământ şi celor din iad. A fost fiul lui Zaharia arhiereul şi

Astăzi, Sfântul cuvios Moise Etiopianul, grabnic ajutător celor căzuți în patima băuturii

Avva Moise Arapul sau Moise Etiopianul sau Moise cel din tâlhari a fost unul din marii Părinți ai pustiei Egiptului la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului ai V-lea. A fost contemporan cu sfântul Arsenie cel Mare (prăznuit la 8 mai). A murit ca mucenic în anul 407, când tribul berberic al mazakinilor (Libia)

Sfântul mucenic Fanurie

Sfântul mucenic Fanurie a fost un militar creștin, care s-a nevoit  în insula Rodos din Grecia. Mama sfântului era o mare păcătoasă şi cu toate eforturile lui Fanurie, n-a putut s-o întoarcă la pocăinţă. Însă el n-a încetat să se roage cu stăruinţă pentru mântuirea mamei sale. Sfântul Fanurie a fost ucis de păgânii închinători

Sfinții mucenici Adrian și Natalia, soția sa

Mucenicul Adrian și șotia lui, Natalia, erau din cetatea Nicomidiei, și au pătimit în zilele împăratului Maximian Galeriu (293-311). Ajungând în Nicomidia și intrând în templul idolilor, împăratul s-a închinat necuraților zei, aducându-le jertfe împreună cu tot poporul, după care a poruncit ca pe cei ce cred in Hristos sa-i caute si sa-i aducă la

Aducerea moaștelor Sfântului apostol Bartolomeu (Vartolomeu)

Sfântul, slăvitul şi mult-lăudatul apostol Bartolomeu, cunoscut şi sub numele de Natanael, a fost unul din cei doisprezece apostoli. Prăznuirea lui se face în 11 iunie (împreună cu Sfântul apostol Barnaba) şi în 25 august (mutarea moaştelor sale). După Înălţarea Domnului, Bartolomeu a propovăduit în Asia împreună cu Sfântul apostol Filip, cu sora lui Filip,

Sfântul sfințit mucenic Eutihie

Sfântul sfințit mucenic Eutihie a fost ucenicul Sfântului apostol și evanghelist Ioan și al Sfântului apostol Pavel Sfântul Eutihie era din cetatea Sevastopol. Auzind el de buna vestire a lui Hristos, și-a lăsat părinții și rudele și s-a apropiat de iubitul ucenic al lui Hristos, de Apostolul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu. Deci, urmând obiceiurilor lui

Duminica a unsprezecea după Rusalii, pilda datornicului nemilostiv

Evanghelia Duminicii a XI-a după Rusalii ne prezintă sugestiva parabolă a datornicului nemilostiv, care datora stăpânului său zece mii de talanţi. Pentru această datorie el ar fi trebuit să fie vândut împreună cu soţia, copiii, casa şi tot ce avea în proprietate. De aceea, datornicul a căzut în genunchi şi a cerut iertare, rugându-l pe

Sfântul mucenic Agatonic şi cei împreună cu el

 Sfântul Agatonic era din Nicomidia și a trăit în vremea împăratului Dioclețian (284-305), propovăduind Evanghelia.  Acesta provenea dintr-o familie bună şi cunoscută, cea a Hypasienilor. Agatonic a fost arestat împreună cu alți creștini și aruncat în temniță. Aceștia toți au murit de săbiile călăilor, purtați prin diferite cetăți, slăbiți de drumuri extenuante, neîncetat chinuiți de

Share This Article:

close