AnunturiLocal

URBAN SERV face angajări!

URBAN SERV SA Botoşani, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de execuție muncitor calificat – mecanic auto,  cod COR 723103

Cerinţe pentru ocuparea postului :

 • capacitate de analiză, de organizare, de adaptare profesională;
 • cunoștinte și deprinderi tehnice temeinice astfel încât să execute un minim de operații de întreținere având complexitate medie și mare;
 • disponibilitate pentru lucru în condiţii deosebite (temperaturi extreme)
 • disponibilitate pentru lucru în ture, conform graficului de lucru, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • nivelul studiilor – studii medii liceale;
 • vechime în muncă de minim 1 an;
 • calificare în meserie;
 • experienţă în domeniu minim 1 an.

Acte necesare înscrierii:

 • cerere de înscriere;
 • declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • copie carte identitate;
 • copie certificat naștere, certificat căsătorie;
 • copie acte de studii și certificate de calificare;
 • copie carte de muncă/adeverință vechime în muncă;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare cu mențiunea „Apt pentru muncă”
 • cazier judiciar.

Dosarele cu actele necesare în vederea angajării vor fi depuse la sediul societății, secretarul Comisiei permanente de recrutare și selecţie – Biroul Resurse Umane până la data 30.07.2021, ora 13.00.

Selecţia dosarelor se va face în data de 02.08.2021, ora 10.00.

Proba practică va fi susţinută în data de de 03.08.2021, ora 12.00 la Baza Auto, situată în bld. Mihai Eminescu, nr.191, Botoșani.

Interviul va avea loc în data de 04.08.2021, ora 11.00 la sediul societăţii.

Persoanele care vor participa la selecție și nu vor ocupa posturile vacante, vor fi angajate ulterior, în ordinea rezultatelor obținute, pe măsura vacantării unor posturi echivalente.

Informaţii privind actele necesare pentru depunerea dosarelor, modul de organizare a selecţiei pot fi obţinute la secretarul Comisiei permanente de recrutare și selecţie în vederea angajării/Biroul Resurse Umane la numărul de  telefon  0231 517912, interior 117.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button