AnunturiLocal

Teatrul „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, cu sediul în Botoșani, str. Victoriei, nr. 13, organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist), treaptă profesională I, conform HG nr. 286/2011.

Condiții specifice:

– Studii medii/tehnice de specialitate atestate cu diplomă

– Vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni

– Atestat calificare lăcătuș mecanic

– Atestat calificare tâmplar

– Autorizație fochist sau adeverință ce atestă urmarea cursului de fochist

Desfășurarea concursului:

–          dată limită depunere dosare: 10.10.2022, ora 15

–          probă scrisă și practică: 17.10.2022, ora 10

–          interviu: 21.10.2022, ora 10

Probele se desfășoară la sediul instituției.

Tematica, bibliografia, documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul instituției www.teatrulvasilache.ro.

Informaţii se obţin la sediul instituției, telefon 0231/514353, persoană de contact – Daniela Rădulescu, secretar comisie.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button