Local

Spălătorie auto amendată cu 30.000 de lei de comisarii Gărzii de Mediu

Ca urmare a autosesizării și a verificării unui amplasament deținut de un operator economic în municipiul Botoșani, o echipă de comisari din cadrul Comisariaului Județean Botoșani a constatat:
– gradul de umplere a bazinul de stocare ape uzate menajere și ape uzate tehnologice era de 100% (ajungând la supraplin);
– apele uzate neepurate se scurgeau gravitațional pe terenurile limitrofe, pe str. Pacea și pe spațiu verde din imediata vecinatate a amplasamentului; în zonă sințindu-se disconfort olfactiv;
– instalația de pompare pentru ape uzate menajere și ape uzate tehnologice nu funcționa, defecțiune constatată și la controalele anterioare;
– nu a fost instituit sistemul de colectare separată a deșeurilor generate pe amplasament;
– nu a fost instituită evidență gestiuni deșeurilor;
– nu a făcut dovada predării deșeurilor reciclabile generate.
Pentru neconformitățile constate s-au trasat următoarele măsuri cu termen, în vederea remedierii:
– până la repunerea în funcțiune a instalației de pompare se va asigura vidanjarea bazinului de stocare a apelor uzate, astfel încat să nu existe deversări în afara spațiului de stocare sau pe carosabil;
– punerea în funcțiune a instalației de pompare a apelor uzate din bazinul de stocare în rețeaua de canalizare municipală;
– se va institui sistem de colectare separată a deșeurilor generate din activitatea desfășurată;
-se va institui evidența gestiunii deșeurilor generate din activitatea desfășurată;
– deșeurile rezultate din activitatea desfășurată, se vor preda către operatori economici autorizați în baza formularelor de transport, conform HG 1061/2008.
Confom prevederilor legale s-a aplicat sancțiune în valoare de 30.000 lei.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!