CalendarImportant

Sfântul mare mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Sfântul mare mucenic Dimitrie face parte din rândul ucenicilor lui Hristos care au uitat de propriile lor suferinţe când L-au mărturisit pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Ei L-au iubit atât de intens pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi s-au identificat atât de adânc cu suferinţa Lui, încât au reprodus în viaţa lor, aproape identic, drama Răstignitului pe Cruce. Sfântului Mc. Dimitrie s-a încreştinat chiar din copilărie, prin grija părinţilor, care erau oameni de vază în oraşul Salonic, tatăl său fiind guvernatorul acestei cetăţi. Fiul lor a fost instruit pentru a deveni militar în armata romană dar şi educat în spiritul vir­tuţilor evanghelice, confirmându-i-se un statut moral desăvârşit. După moartea tatălui său, împăratul Maximilian, fiind impresionat de calităţile sale mili­tare, l-a desemnat pe Dimitrie guvernator al oraşului Salonic. În această calitate el imprimă oraşului un duh de viaţă creştină, fapt pentru care autorită­ţile romane au declanşat o anchetă împotriva sa. În timpul procesului, proconsulul Dimitrie şi-a mărturisit identitatea de creştin în cuvintele: „Eu cred adevărului şi nu mă lepăd de Hristos pentru toate măririle lumii”. Urmează întemniţarea sa. În oraş exista un luptător puternic numit Lie, care nu putea fi biruit. Foarte mulţi tineri creştini erau siliţi de au­torităţile romane să se lupte cu el în pieţe şi cir­curi, spre delectarea mulţimilor şi uneori chiar a împăratului. Un tânăr, Nestor, dorea înfrângerea lui Lie şi eliberarea tineretului creştin de acest păgân uriaş. De aceea apelează la sprijinul duhovnicesc al Sf. Dimitrie aflat în închisoare. După ce Nestor a fost binecuvântat pe frunte cu semnul Sf. Cruci, Sf. Dimitrie i-a zis: „Pe Lie îl vei birui şi pe Hristos îl vei mărturisi”. Binecuvântarea Sfântului îi dă puteri tână­rului Nestor care îl învinge pe uriaşul Lie. Îm­păratul, aflând că victoria lui Nestor asupra lui Lie se datorează şi Sf. Dimitrie, dispune condam­narea la moarte. Soldaţi romani au pătruns în temniţă în dimineaţa zilei de 26 octombrie anul 296 şi l-au străpuns cu suliţe iar în ziua următoare l-au de­capitat şi pe Nestor. Trupul Sf. Dimitrie a fost îngropat iar pe mormântul său s-a zidit o frumoasă biserică în oraşul Tesalonic, unde şi astăzi, într-o raclă de ar­gint se păstrează moaştele sale.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!