Localsocial

Preșcolarii și elevii cu probleme de vedere vor putea beneficia de sprijin din partea Primăriei Botoșani

Preșcolarii și elevii cu probleme de vedere vor putea beneficia de sprijin din partea municipalității.

În vederea facilitării accesului la educație, Primăria Municipiului Botoșani va putea asigura tichete în valoare de 500 de lei pentru confecționarea unei perechi de ochelari (rame și lentile) copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani.

Acest demers, „Vedere sănătoasă în Botoșani”, face parte din programul de administrație al primarului Cosmin Andrei, realizat în cadrul „Pachetului Firea”, cu care vine în sprijinul populației.

În conformitate cu dispozițiile privind transparența decizională în administrația publică, a fost inițiat și urmează să fie supus aprobării Consiliului Local al municipiului Botoșani proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preşcolarii şi elevii din municipiul Botoşani, pentru facilitarea accesului la educaţie.

Atât proiectul cât și documentația aferentă sunt afișate pe site-ul Primăriei, prima pagină, în Monitorul Oficial, punctul 3 – Informarea asupra proiectelor de hotărâri aflate în dezbatere publică. https://www.primariabt.ro/L52/2021/phcl_09.09.2021.pdf

Persoanele interesate pot depune în scris la Aparatul Consiliului Local, în sediul Primăriei, Piața Revoluţiei nr.1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 30 de zile lucrătoare începând cu data publicării anunțului.

Potrivit proiectului aflat în dezbatere, acordarea tichetelor se va face cu condiția îndeplinirii mai multor condiții, de către beneficiari și familiile acestora, printre care:
a) Sunt persoane cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, cu domiciliul stabil în
municipiul Botoșani, preșcolari și elevi, încadrați în sistemul de învățământ de stat
b) Venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia
beneficiarului, realizat în luna anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1,6 ISR (Indicatorul Social de Referință)

Tichetele de sprijin se acordă la solicitare scrisă a reprezentantului legal.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button