Important

NAȚIONAL | Funcționarii publici pichetează, mâine, Ministerul Muncii. Vezi calendarul acțiunilor de protest!

Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP), organizație sindicalǎ ce reunește funcționarii publici și personalul contractual din administrația publicǎ centralǎ și localǎ, vǎ comunicǎ decizia privind declanșarea acțiunilor de protest ale funcționarilor publici, membri de sindicat, dupǎ cum urmeazǎ:

 1. Marți, 21.04.2015, ȋntre orele 11.30 – 13.00 – Pichetarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vȃrstnice;
 2. 12-13-14.05.2015 – Miting de protest, la care participǎ mai multe organizații sindicale;
 3. A doua jumǎtate a lunii mai – Grevǎ de avertisment, urmare a corelǎrii acțiunilor organizațiilor sindicale;
 4. A doua jumǎtate a lunii mai – Grevǎ generalǎ, urmare a corelǎrii acțiunilor organizațiilor sindicale.

 

Situația conflictualǎ a fost generatǎ de urmǎtoarele:

 1. G. 1091/2014 privind salariul de bazǎ minim brut pe țarǎ garantat ȋn platǎ. Ceea ce face ca la 1 iulie 2015, atunci cȃnd salariul minim va fi de 1.050 lei, aproximativ 60% dintre angajații din administrația publicǎ localǎ sǎ fie plǎtiți cu salariul minim pe economie, indiferent de nivelul studiilor, vechime sau importanța activitǎții;

 

 

 

 1. Legea 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgențǎ a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plǎtit din fonduri publice ȋn anul 2015, care, pe lȃngǎ faptul cǎ blocheazǎ salariile la nivelul lunii decembrie 2014, corecteazǎ discrepanțele salariale numai pentru aparatul de lucru al Parlamentului Romȃniei, Guvernului, Curții de conturi și a altor instituții publice salarizate la același nivel, și nu pentru toatǎ administrația publicǎ din Romȃnia.

 

Solicitǎm:

 1. Deblocarea acordǎrii sporurilor specifice ȋn conformitate cu art. 21, 22, 23 din Legea 284/2010, pentru asigurarea unei ierarhii salariale ȋn cadrul instituțiilor;
 2. Intervenția Guvernului ȋn modificarea Legii 71/2015, corectarea salarizǎrii pe aceleași funcții publice la nivel de angajator și pentru toatǎ administrația publicǎ din Romȃnia.

Considerații:

 1. Corpul funcționarilor publici nu mai poate asigura statul de drept și servicii de calitate ȋn condițiile ȋn care sunt plǎtiți la nivelul salariului minim pe economie;
 2. Guvernul Romȃniei, prin politica salarialǎ pe care o promoveazǎ, este ȋn culpǎ atunci cȃnd vorbește despre corupția funcționarilor publici;
 3. Aplicabilitatea celor douǎ solicitǎri, ȋncepȃnd cu luna iulie 2015, datǎ la care salariul minim pe economie anuleazǎ 27 de clase de salarizare.

Comunicat de presă

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button