Anunturisocial

MAI angajează și prestează un nou serviciu

Personalul și tehnica Ministerului Afacerilor Interne, conform Legii nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii, puteau fi utilizate, contra cost, pe bază de contract sau comandă fermă, prin unitățile sale, prin angajarea sau prestarea de servicii pentru însoțirea transporturilor de valori, a celor periculoase sau agabaritice aparținând persoanelor fizice sau juridice.

Sumele încasate din prestările de servicii executate prin utilizarea personalului și a tehnicii specifice  sunt reținute integral de MAI ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, putând fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital.

Însă odată cu publicarea la data de 13 mai 2021, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 501, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii, ministerul, prin personalul și tehnica de care dispune, poate angaja și presta și alte servicii pe lângă cele anterioare.

Sursa; sindicateuropol.ro

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!