AnunturiImportantJudet

LOCAL | Primăria Avrămeni face angajări

Primăria comunei Avrămeni, județul Botoșani, organizează concurs/examen  de recrutare în data de 29 ianuarie 2019, ora 10,00 proba scrisă și interviul în data de 04 februarie 2019 începând cu ora 10,00, la sediul Primăriei pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui număr de 4 funcții publice de execuție vacante, astfel:

  1. a) Consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii superioare, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie sau geografie din cadrul Compartimentului Cadastru al Primăriei comunei Avrămeni pentru care sunt necesare o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puțin 1(un) an (un post);
  2. b) Consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii superioare, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie sau geografie din cadrul Compartimentului Cadastru al Primăriei comunei Avrămeni (un post);
  3. c) Consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii superioare, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul administrație publică sau geografie din cadrul Compartimentului Registrul Agricol al Primăriei comunei Avrămeni pentru care sunt necesare o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puțin 1(un) an (un post);
  4. d) Consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii superioare, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul administrație publică din cadrul Compartimentului Buget Taxe și Impozite al Primăriei comunei Avrămeni (un post);

Dosarele cu actele necesare putând fi depuse începând cu data de 28.12.2018  până la 16.01.2019 respectiv într-o perioadă de 20 zile de la data publicării anunţului conform prevederilor articolului 49, alin.(1) a H.G. nr.611/2008 privind normele de organizare şi dezvoltarea a carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Selecţia dosarelor se va efectua cu respectarea prevederilor articolului 50, alin.(1) a H.G. nr.611/2008 privind normele de organizare şi dezvoltarea a carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială[email protected] sau la afișierul instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine secretariatul comisiei de concurs de la sediul Primăriei Comunei Avrămeni, Județul Botoşani, telefon 0231563010.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!