LOCAL | Bilanțul misiunilor executate și rezultatele obținute de jandarmii botoșăneni în semestrul I din 2019

În semestrul I din 2019, structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani au fost implicate în executarea acţiunilor de asigurare a ordinii publice în zona de competenţă, au participat la menţinerea ordinii publice în sistem integrat cu Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani  şi au desfăşurat acţiuni/misiuni în sprijinul şi în cooperare/colaborare cu diferite instituţii/organe cu atribuţii de control pe diferite domenii de activitate/competenţă, în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de actele normative în vigoare.

În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a acordat atenţie asigurării şi restabilirii ordinii publice, domeniu de bază al acţiunii de aplicare a legii, în conformitate cu atribuţiile Jandarmeriei Române prevăzute de Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. Totodată, unitatea a participat la menţinerea ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat cu I.P.J. Botoșani pe raza municipiilor Botoşani, Dorohoi, a  oraşelor  Săveni, Darabani şi a executat acţiuni în colaborare/cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne şi diferite instituţii/asociaţii/structuri pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, în baza planurilor/protocoalelor de cooperare/colaborare.

 

Asigurarea ordinii şi siguranţei publice

 

În trimestrul I,  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a executat 134 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor diferite genuri de manifestări/evenimente publice şi care au generat aglomerări de persoane în spaţiul public, cu un efectiv de 1131 jandarmi, astfel:

 • la manifestări de protest – 10 misiuni cu 100 jandarmi;
 • la manifestări cultural-artistice – 32 misiuni cu 318 jandarmi;
 • la manifestări comemorative/religioase – 32 misiuni cu 283 jandarmi;
 • la manifestări promoţionale/comerciale – 13 misiuni cu 84 jandarmi;
 • la competiţii sportive – 37 misiuni cu 257 jandarmi;
 • la vizite oficiale – 1 misiune cu 35 jandarmi;
 • asigurarea măsurilor de ordine publică în zona centrelor de examen/ evaluare cu ocazia examenului de capacitate pentru absolvenţii clasei a VIII-a 9 misiuni cu 54 jandarmi.

În contextul organizării şi desfăşurării procesului electoral pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional au fost executate 228 de acţiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice, premergător şi pe timpul desfăşurării procesului electoral, cu 559 jandarmi.

Pe timpul executării misiunilor nu au fost înregistrare evenimente cu impact negativ asupra siguranţei participanţilor şi a ordinii publice, cooperându-se cu celelalte structuri M.A.I. participante la misiuni. Cu toate acestea, au fost constatate 33 de contravenţii, din care 30 la Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, 2 la Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi 1 la O.U.G. nr. 23 din 2008 privind pescuitul şi acvacultura, fiind aplicate 24 amenzi contravenționale în valoare de 7300 lei şi 9 avertismente.

Prezenţa activă a efectivelor de jandarmi pe timpul adunărilor/manifestărilor publice care s-au desfăşurat în spaţiul public ori pe căile de comunicaţie rutieră a contribuit la prevenirea acţiunilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice, neexistând cazuri de intervenţie în forţă pentru restabilirea ordinii publice.

 

Menţinerea ordinii și siguranței publice

 

În semestrul I 2019, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a acţionat în sprijinul structurilor de Poliţie pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe raza municipiilor Botoşani și Dorohoi, oraşelor Săveni şi Darabani, precum şi în mediul rural (comuna Pomârla), prin constituirea de patrule mixte în sistem integrat, sub conducerea şi coordonarea factorilor de decizie din cadrul structurilor teritoriale ale I.P.J. Botoșani, sens în care au fost constituite  2134 patrule de ordine publică mixte pe raza mun. Botoşani, Dorohoi, oraşelor Săveni şi Darabani şi Secției de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla, iar pentru asigurarea capabilităţilor de intervenţie în domeniile de competenţă, pe linie de ordine publică şi pază şi protecţie instituţională, au fost constituite 1783 patrule/echipe auto de intervenţie proprii, cu 5547 jandarmi.

Din cele 2134 patrule mixte cu Poliţia, 1881 patrule au fost constituite în mediul urban, 130 patrule în mediul rural şi 123 de patrule au fost constituite cu Poliţia T.F.

Din cele 1783 patrule/echipe auto de jandarmi, au fost constituite:

– 1035 echipe/patrulele auto de intervenţie;

– 586 patrule în zona instituţiilor de învăţământ din responsabilitatea unităţii ( 4 unităţi şcolare în mun. Botoşani, 2 în mun. Dorohoi şi câte o unitate şcolară în oraşele Săveni şi Darabani);

–  84 patrule de jandarmi în mediul urban şi rural;

–  78 echipe auto speciale de intervenţie.

Menţinerea ordinii şi siguranţei publice prin patrulele mixte în sistem integrat Poliţie-Jandarmi constituie o prioritate pentru unitatea noastră, acţionandu-se permanent pentru asigurarea efectivelor necesare de jandarmi solicitate de structurile de Poliţie.

În acest sens, cooperarea dintre I.J.J. Botoşani şi I.P.J. Botoşani, la toate nivelurile de reprezentare, se realizează direct şi nemijlocit între factorii de decizie, ceea ce contribuie la creşterea eficienţei activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi la scurtarea timpului de reacţie/intervenţie în situaţii de tulburare a ordinii publice.

 

Constatarea faptelor de natură penală şi contravenţională

 

În semestrul I 2019 personalul operativ al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani a constatat 72 infracţiuni, cu 75 făptuitori, astfel:

 • 27 infracţiuni la regimul produselor accizabile (270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006) cu ridicarea a 1406 pachete ţigări;
 • 17 infracţiuni la regimul substanţelor interzise/droguri (art.2, alin. 1 şi 2 şi 4 alin.1 din Legea nr. 143/2000);
 • 9 infracţiuni de furt (art. 228 C.P.);
 • 5 infracţiuni la regimul piscicol (O.U.G. nr. 23/2008);
 • 5 infracţiuni de distrugere (art. 235 C.P.) ;
 • 4 infracţiuni de tulburare a ordinii şi liniştii publice (art.371 C.P.);
 • 2 infracţiune de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (de art. 372 C.P);
 • 2 infracţiuni de loviri sau alte violenţe (art. 193 C.P.);
 • 1 infracţiune de ameninţare (art.205 C.P.).

Pe timpul executării misiunii de menţinere a ordinii publice în sistem integrat cu Poliţia, au fost constatate 42 infracţiuni, cu 44 autori, astfel:

 • 15 infracţiuni de furt (art.228 C.P.);
 • 11 infracţiuni de loviri şi alte violențe (art. 193 C.P.);
 • 4 infracţiuni la regimul rutier (art. 334 C.P).
 • 3 infracţiuni de violenţă în familie (art. 199,  1 C.P.);
 • 3 infracţiuni de violenţă în familie (art. 199,  1 C.P.) ;
 • 2 infracţiune de ameninţare ( 206 C.P.) ;
 • 1 infracţiune de distrugere (art. 253 C.P.) ;
 • 1 infracţiune la regimul substanţelor interzise/droguri ( 4 alin.1 din  Legea nr. 143/2000);
 • 1 infracţiune de tentativă de tâlhărie (art. 233-234 C.P.);
 • 1 infracţiune de violare de domiciliu ( 225 C.P.).

În ceea ce priveşte constatarea faptelor de natură contravenţională, în semestrul I 2019 au fost constatate 1627 contravenţii, fiind aplicate 1231 amenzi în valoare de 403.510  lei şi 396 avertismente, din care au fost achitate 26 amenzi în valoare de 5250 lei.

Pe categorii de acte normative, situaţia se prezintă  astfel:

– Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – au fost constatate 1311 contravenţii;

– Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite – au fost constatate 175 de contravenţii;

– Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun – au fost constatate 33 de contravenţii;

– Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice – au fost constatate 3 contravenţii;

– O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura –  au fost constatate 93 de contravenţii;

– O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi –  au fost constatate 8 contravenţii;

– O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă  au fost constatate 4 contravenţii.

Personalul operativ s-a implicat în mod activ în descoperirea faptelor de natură contravenţională şi tragerea la răspundere a persoanelor depistate.                                       

Pe linia combaterii comerţului ilicit şi a contrabandei cu produse accizabile provenite din Republica Moldova şi Ucraina, în semestrul I 2019 au fost ridicate în vederea confiscării 1406 pachete de ţigări şi  40 de litri de alcool, cu ocazia constatării celor 27 fapte de natură penală la regimul produselor accizabile.

 

Concluzii

 

În  semestrul I 2019, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a contribuit la asigurarea unui climat de normalitate şi siguranţă publică, prin ansamblul măsurilor de eficientizare a organizării şi executării misiunilor specifice, generarea unei reacţii ferme, de o manieră integrată şi unitară cu celelalte forţe de ordine şi siguranţă publică, prin creşterea prezenţei în spaţiul public şi în special în zonele aglomerate, pentru întărirea sentimentului de siguranţă a cetăţenilor.

O consecinţă a necesităţii de adaptare la condiţiile solicitate de poziţionarea geografică a judeţului, la factorii demografici, realitatea socială, economică şi culturală, a fost procesul de cooperare interinstituţională, precum şi propunerile făcute pentru actualizarea şi modernizarea cadrului normativ existent, cât şi a atribuţiilor şi misiunilor.

Pentru consolidarea climatului de siguranţă publică la nivelul judeţului Botoşani, instituţia noastră a stabilit următoarele priorităţi:

 • gestionarea adecvată a situaţiei pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările ce vor avea loc, urmărindu-se cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale de către organizatori şi participanţi;
 • desfăşurarea de acţiuni comune cu celelalte instituţii de la nivelul judeţului, pentru întărirea climatului de siguranţă publică, prevenirea şi descurajarea faptelor antisociale;
 • participarea la misiunile de menţinere a ordinii publice, prin creşterea prezenţei în spaţiul public, în special în zonele aglomerate;
 • intensificarea activităţilor preventiv-educative, cu preponderenţă în incinta instituţiilor de învăţământ, în scopul asigurării unui climat optim pentru desfăşurarea activităţilor şcolare, urmărindu-se scăderea fenomenului criminogen şi a absenteismului şcolar;
 • aplicarea măsurilor specifice de protecţie şi intervenţie antiteroristă.

 

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This Article:

close