ImportantLocal

LOCAL | 3,22% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna ianuarie 2019

La sfârșitul lunii ianuarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 4.402 șomeri (din care 1748 femei), rata șomajului fiind de 3,22%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,08% , în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,14 pp.

Din totalul de 4.402 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 1.098 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.304 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.967 șomeri provin din mediul rural și 1.435 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4402
< 25 ani 409
între 25-29 179
între 30-39 670
între 40-49 1358
între 50-55 788
peste 55 ani 998

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (32,92%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 29,26% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 13,97%, cei cu studii superioare sunt 2,89%, iar cei cu învățământ postliceal 2,02% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.454 persoane foarte greu ocupabile,1.716 greu ocupabile,104 mediu ocupabile, iar 128 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!