DiverseLocal

Licitație pentru închirierea unor spaţii în incinta Tribunalului Botoşani şi a Judecătoriei Botoşani cu destinaţia oficii prestări servicii poștale

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă:

Tribunalul Botoșani –  municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 8, județul Botoșani

CUI  4557919

telefon  0231/583694, fax 0231/583674

e-mail:  [email protected]

 

  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică:

Închirierea unor spaţii în incinta Tribunalului Botoşani şi a  Judecătoriei Botoşani cu destinaţia oficii prestări servicii poștale, conform H.G. nr. 360/16.03.2022 și art.332 – 333 din O.U.G. nr. 57/2019:

– sediul Tribunalului Botoșani, municipiul Botoșani, str.Maxim Gorki, nr.8 – 5,74 mp;

– sediul Judecătoriei Botoșani, municipiul Botoșani, B-dul M.Eminescu, nr. 38 – 6,40 mp.

 

  1. Informații privind documentația de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini

 

  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al ducumentașiei de atribuire:

Accesarea site-ului www.portal.just.ro (Tribunalul Botoșani) sau prin e-mail [email protected]

 

3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Departamentul Economico-Financiar și Administrativ al Tribunalului Botoșani, municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki, nr.8, județul Botoșani .

 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obșinerea unui exemplar, unde este cazul

Gratuit

 

3.4. Data limită pentru solicitare clarificărilor

06.07.2022 ora 16,00

 

  1. Informații privind ofertele

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor:

        20.07.2022, ora 10,00

4.2. Adresa la care se depune ofertele

       TRIBUNALUL BOTOŞANI, Municipiul Botoşani, str. Maxim Gorki, nr. 8, județul Botoșani, cam 402.

4.3. Numărul  de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Ofertele se depun intr-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

     20.07.2022, ora 11,00 la sediul Tribunalului Botoșani, municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 8, județul Botoșani, cam 311

  1. Denumirea, adresa, nr. de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Botoșani, municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 8 județul Botoșani, telefon 0231/511739, fax 0231/531832, e-mail: [email protected]

  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:

     21.06.2022

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button