Local

1765 persoane angajate prin intermediul AJOFM Botoșani în perioada ianuarie-mai 2022

În perioada ianuarie-mai  2022, urmare a serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de  AJOFM Botosani, 1765 persoane au fost încadrate în muncă, dintre care 729 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință 833 au peste 45 de ani 292 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani 104 au între 30 și 35 de ani, iar 536 sunt tineri NEETs sub 30 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 823  provin din mediul urban, iar 942 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale 605 persoane (34,28%), urmate de cele cu învățământ gimnazial 528 persoane(29,92%). Numărul celor cu învățământ profesional este de 396 persoane, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 119 persoane.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Botoșani , 619 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel în perioada ianuarie-mai 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de servicii personalizate  pentru înregistrarea  în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 3.255 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botosani, puteți accesa www.anofm.ro .

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button