Important

Angajări fără concurs în cadrul Centrului Medical Județean Botoșani al M.A.I.

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, organizează selecție în vederea angajării temporare, fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, în baza prevederilor art.21, alin.(1) din Legea nr. 136/2020, în cadrul Centrului Medical Județean Botoșani – Cabinete medicale de unitate – Poliție a următoarelor posturi:

– 1 post de personal contractual – medic specialist, specialitatea medicină de familie;

– 1 post de asistent medical.

Relații suplimentare privind condițiile și documentația necesară se pot obține în zilele lucrătoare, de la Compartimentul Resurse Umane, la telefon 0244.575.680, interior 28506, precum și de pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne – www.mai.gov.ro, secțiunea ,,Carieră”/,,Anunțuri carieră”.

Data limită până la care se pot depune dosarele de recrutare este 19.11.2020, ora 12.00.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!