Calendar

Sfântul Mucenic Ipatie

Acest Sfânt Mucenic s-a născut în Cilicia,în a doua jumătate a secolului al III-lea și a fost hirotonit episcop al Gangrei, în Paflagonia, Asia Mică( în regiunea  Anatolia din Turcia de azi). A fost unul dintre cei 318 părinți care au participat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325, condamnând împreună cu ceilalți Sfinți Părinți erezia lui Arie, în prezența împăratului Constantin cel Mare (306-337). Sfântul Ipatie a ajuns vestit datorită faptului că a răbdat foarte multe ispite, preferând să își petreacă viața și timpul în numele Domnului, în rugăciune și să savârșească nenumărate minuni. Iubitor al înțelepciunii Sfintelor Scripturi încă din tinerețe, Sfântul Ipatie a săvârșit multe fapte bune și a propovăduit neîncetat dreapta credință păstoriților săi. Însuși împăratul Constanțiu (337-361) îl cinstea și-l prețuia. pentru minunile pe care le săvârșea Dumnezeu prin el. Însă, pentru că s-a dovedit un stâlp al Ortodoxiei, Sfântul Ipatie a fost atacat și bătut de o ceată de eretici novațieni când se întorcea din Constantinopol la cetatea sa, Gangra. Apoi l-au aruncat într-o prăpastie și l-au lăsat pradă păsărilor și fiarelor sălbatice. Chinuindu-se în durerile morții, și-a adunat puterile și s-a rugat pentru iertarea și îmblânzirea ucigașilor săi. Dar l-a găsit o femeie care ținea eresul lui Arie și luând o piatră ascuțită i-a zdrobit capul, dându-și astfel sufletul. Creștinii din Gangra au luat trupul episcopului lor și l-au înmormântat cu mare alai și jale. Multe minuni și tămăduiri s-au petrecut apoi, cu harul lui Dumnezeu, oamenilor ce veneau cu credință la mormântul Sfântului Sfințit Mucenic Ipatie.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page