ECONOMIC

Salariul brut în construcții a depășit 7.000 de lei

Creșterea salariului brut în sectorul construcțiilor a fost de 34,5% în decembrie anul trecut, față de decembrie 2022.

Mare parte din această creștere a fost cauzată de diminuarea facilităților fiscale acordate angajaților din sectorul construcțiilor. De asemenea, creșterea din decembrie a fost determinată și de primele acordate la sfârșitul anului.

În decembrie, salariul mediu brut lunar în construcții a depășit pragul de 7.000 de lei, ajungând chiar la 7.250 de lei, după cum arată cele mai noi date publicate de Institutul Național de Statistică.

În același timp, salariul mediu net lunar în construcții a fost în decembrie de 4.835 de lei, fiind mai mare cu peste 20% decât cel din decembrie 2022.

Creșterea este semnificativ mai mare decât media la nivelul întregii economii.

Per economie, salariul mediu net lunar a crescut cu circa 15,5% în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, până la 5.079 lei.

Decembrie 2023 comparativ cu noiembrie 2023

În luna decembrie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna noiembrie 2023, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

* 57,1% extracţia cărbunelui superior şi inferior;

* 34,8% extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

* 32,9%  producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

* 29,6%  transporturi pe apă.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna noiembrie 2023 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost:

* -8,8% fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente nca;

* -6,2% extracţia minereurilor metalifere

* -3,1% fabricarea de mobilă.

În sectorul bugetar, în luna decembrie 2023 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (+5,0%, în principal ca urmare a acordării unor diferenţe salariale restante, aferente lunilor anului 2023 sau a aplicării prevederilor legale în vigoare).

S-au înregistrat creșter și în sănătate şi asistență socială (+2,8%).

În învăţământ, câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (-2,3%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real a fost 108,3% în luna decembrie 2023 față de luna decembrie 2022.

Indicele câştigului salarial real a fost 106,3% în luna decembrie 2023 față de luna noiembrie 2023.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 253,3%, cu 15,1 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna noiembrie 2023.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page