Local

Mai multe autorizaţii de construire, emise cu încălcarea prevederilor legale, au ajuns în Instanță, după sesizările făcute de Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani

În prima jumătate a acestui an, Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani (IJC) a verificat aproape 450 de obiective de investiții noi din județ, din care:

 • 2 în proiectare;
 • 41 în execuţie;
 • 21 în UCT;
 • 2 în SMQj
 • 29 în domeniul supravegherii pieţii produselor pentru construcţii;
 • 2 în performanţă energetică a clădirilor;
 • 122 în disciplina de autorizare;
 • 87 în domeniul avizării programelor de faze determinante;
 • 14 în domeniul emitere acorduri;
 • 73 de participări ca membri în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • 41 în domeniul soluţionării petiţiilor.

„In urma controalelor efectuate au fost constatate un număr de 121 de neconformităţi, pentru care s-au dispus măsuri de remediere, în cadrul unor anumite termene. Au fost aplicate un număr de două sancţuiuni contravenţionale, în cuantum de 10.000 lei, au fost sesizate organele de urmărire penală ca urmare a constatării unei infracţiuni, iar în cinci cazuri s-a sezizat Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani în vederea anulării în instanţele de contencios administrativ a autorizaţiilor de construire emise cu încălcarea prevederilor legale. Precizăm că amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat”, au prezentat oficialii IJC Botoșani, în cadrul Colegiului Prefectural de miercuri.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page