Importantsocial

LOCAL | A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului ,,Modernizare, Extindere, Dotare a Unității de Primiri Urgențe”. Botoșănenii cu probleme de sănătate vor putea beneficia de aparatură de ultimă generație

Astăzi, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în prezența directorului Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamț, domnul Vasile Asandei, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului “Modernizare, Extindere, Dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian nr.11 Botoşani” cod SMIS 121833.
Proiectul a fost depus de către Consiliul Judeţean Botoşani în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Operaţiunea 8.2.B: Unităţi de Primiri Urgenţe, având ca obiectiv general: îmbunatăţirea calităţii şi eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă în Regiunea Nord-Est în general, si în judeţul Botoşani, în particular, prin modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente medicale performante a Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Modernizarea, extinderea și dotarea cu aparatură medicală performantă a UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani
2. Reducerea ratei internărilor acute în Spitalul de Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, de la 28,73% la nivelul anului 2017, la 28,12% la finalul primului an de implementare a proiectului, ca urmare a implementării măsurilor de modernizare, extindere şi dotare a UPU
3. Extinderea corpului de clădire A din cadrul UPU cu un corp având regim de înalţime P+1, cu o suprafaţă construită la sol de 324,60 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată de 708,50 mp
4. Modernizarea unei suprafeţe de 930,80 mp construcţie existentă (Corp A) din UPU prin reconfigurare spaţii, recompartimentare şi măsuri de eficientizare energetică
5. Realizarea unei copertine pentru UPU, în suprafaţă de 240,5 mp
6. Dotarea UPU cu 8 echipamente medicale performante, precum şi cu elemente de mobilier şi dispozitive medicale, care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă.
Proiectul are o valoare totală de 6.775.001,13 lei, din care asistența financiară nerambursabilă solicitată Uniunii Europene și Guvernului României este de 6.639.501,11 lei iar contribuția Consiliului Județean Botoșani, în calitate de beneficiar al finanțării, este de 135.500,02 lei. 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!