AnunturiLocal

Licitație pentru rezervarea locurilor de parcare din municipiul Botoșani

Pe data de 19.08.2022, începând cu ora 09.00, la sediul Casei Cărții, în sala de ședințe va fi organizată licitația publică deschisă, cu strigare, pentru rezervarea locurilor de parcare neplătite pe anul 2022 și nou-amenajate, doar pentru cetățenii care domiciliază sau își au reședința în ZONA 2, aflată în perimetrul cuprins între străzile Bulevardul Mihai Eminescu, Sucevei, Pacea, Mihail Kogălniceanu, Viilor, Patriarh Teoctist Arapașu (zona ANL Bucovina), Maior Ignat, Petru Rareș.
Vor fi scoase la licitație 272 locuri de parcare. Din acestea, pentru 156 nu a mai fost achitată taxa de concesiune pe acest an iar 116 figurează ca al doilea loc de parcare pentru aceeași familie.
Licitația va avea loc pentru prima grupă, de la ora 09:00:
-Al. Constantin Gane, Al. T. Crudu, Al. T. Callimachi, Al. Școlii, Str. Bucovina, Al. Bucovina, Str. M. Kogălniceanu, Al. Amurgului, Al. Azurului, Str. Viilor, Al. Căpitan Romano, Al. Zorilor, Al. Slt. I. Frunzetti, Al. Eliberării, str. Nicolae Iorga;
-ANL Bucovina1, ANL Bucovina 2.
Licitația va avea loc pentru a doua grupă, începând cu ora 12:00:
-Str. Sucevei, str. Colonel Tomoroveanu, Al. Liceului, str. Primăverii, Al. Elie Radu, str. Prieteniei, str. Pinului, Al. Nucului, Al. Scurtă, Al. Parcului;
-Al. Prieteniei, Al. Primăverii, str. Octav Onicescu 1 – 42, Bulevardul Mihai Eminescu 8 – 42 (numerele cu soț), Al. Viilor, Al. Primăverii;
-Str. Pacea, Al. Pacea, Al. Curcubeului, Al. Cinema, str. Vârnav, Al. Scipione Bădescu, Al. T. Boyan, Al. D. Brândză, Bulevardul George Enescu.
Pentru eficientizarea procedurii și evitarea aglomerației, persoanele care locuiesc în perimetrele menționate în grupele de mai sus sunt rugate să se prezinte la licitații la orele stabilite.
Înscrierile se vor face în perioada 04 – 18.08.2022 la sediul Casei Cărții a Primăriei Municipiului Botoșani, Serviciul Patrimoniu, în zilele de luni – joi între orele 09.00 – 15.00, respectiv vineri (09.00 – 11.00, cu excepția zilei de 15 august – zi liberă). Cererile pot fi depuse până la ora 12.00, în data de 18.08.2022.
Prețul de pornire la licitație este de 199 le/an, pentru persoane fizice. Durata de rezervare este până la 31 decembrie 2022, cu posibilitatea de prelungire, anual. Taxa obținută în urma licitației cu strigare va fi menținută în fiecare an iar la aceasta se va adăuga și eventualul coeficient de indexare aplicat la taxa de bază anuală.
Durata de rezervare este până la 31 decembrie 2022, cu posibilitatea de prelungire anual.
Pot depune cereri de înscriere persoanele fizice care locuiesc în raza parcării, dețin autovehicul proprietate personală, în leasing sau preluat în comodat de la firme sau alte persoane fizice, și nu dețin alt loc de parcare sau garaj în zona respectivă. Este permis doar un loc de parcare pentru un apartament.
Pentru înscriere vor fi prezentate, în original și copie, următoarele documente:
-carte de identitate (buletin) și, după caz, actul de vânzare – cumpărare a apartamentului
-certificatul de înmatriculare al mașinii și, după caz, contractul de comodat sau de leasing.
Taxa de participare la licitație este de 10 lei.
Relații suplimentare: Serviciul Patrimoniu (Casa Cărții), telefon 0372316757.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page