Important

EDUCATIE | BUCURIA CELOR MICI! Cursurile se suspenda in tot judetul Botosani pe 7 si 8 februarie!

Ca urmare a unui Ordin emis de ministrul educatiei, in zilele de 7 si 8 februarie, activitatea scolara se suspenda in judetul Botosani, inclusiv in municipiile Botosani si Dorohoi.

Decizia a fost luata pe fondul conditiilor meteo nevaforabile.

Orele vor fi recuperate pe parcurs, pana la finalul semestrului.

Vezi Ordinul Ministrului Educatiei!

ORDIN
privind suspendarea cursurilor
în unitile de învamânt din judetele afectate de ninsori si viscol

În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
cu modificările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr.
4925/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar,
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 94 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
emite prezentul ordin:
Art. 1 – În zilele de 7 şi 8 februarie 2012 se suspendă cursurile din toate unităţile de
învăţământ preuniversitar din judeţele Botoşani, Brăila, Buzău, Călăraşi, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Olt,
Tulcea, Vaslui, Vrancea şi din municipiul Bucureşti.
Art. 2 – (1) Inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ din judeţele
menţionate şi din municipiul Bucureşti vor lua toate măsurile pentru a asigura informarea elevilor, a
părinţilor şi a cadrelor didactice în legătură cu suspendarea cursurilor menţionată la art. 1, prin
mijloacele specifice sistemului de învăţământ, prin asigurarea permanenţei la telverde judeţean/al
municipiului Bucureşti şi prin transmiterea sistematică de informaţii către mijloacele de comunicare
în masă de la nivel local şi, după caz, central.
(2) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programelor şcolare
până la sfârşitul anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizia directorilor unităţilor de
învăţământ.
(3) Conducerile unităţilor de învăţământ, în care se suspendă cursurile în conformitate cu prevederile
art. 1, vor lua toate măsurile pentru a asigura supravegherea şi funcţionalitatea instalaţiilor de
încălzire şi apă din toate spaţiile şcolare.
Art. 3 – Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală
management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor,
relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ
preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,
Daniel Petru FUNERIU

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page