Importantsocial

Credincioșii din Parohia ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” din Cătămărăști au primit cu bucurie Agheasma Mare, convinși de puterile miraculoase ale acesteia – FOTO&VIDEO

Credincioșii din Parohia Cătămărăști Deal au participat cu mare bucurie la slujba închinată sărbătorii Bobotezei. Zeci de persoane au asistat la Sfânta Liturghie respectând regulile impuse. Momentul emoționant al sfințirii apei a fost trăit cu emoție de către cei prezenți care s-au rugat împreună cu preotul paroh, Vasile-Emanoil Crețu.

„Și-i dă ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare a puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Ca toți cei ce se vor stropi și vor gusta dintr-însa să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință…”… și rugăciunea se înalță…aducând proprietăți miraculoase peste apa așezată în vasele speciale pregătite din vreme în fața bisericii.

Preotul Vasile a vorbit apoi despre însemnătatea și profunzimea acestei sărbători, despre încrederea pe care credincioșii trebuie să o aibă în Dumnezeu și în puterea pe care o are Agheasma Mare după rugăciunile puternice rostite după rânduială.

”Binecuvântarea Domnului peste voi toți…”, a încheiat preotul paroh, așezând liniștea peste suflete pline de bucurie care s-au învrednicit să întâmpine și anul acesta frumoasa sărbătoare a Bobotezei.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!