Local

Controale ale ITM Botoșani la firmele din județ. Amenzi de peste 570.000 de lei

În cursul lunii aprilie 2024, în domeniul Relaţii de Muncă, au fost efectuate 120 controale.

Au fost constatate 132 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, au fost aplicate 24 sancţiuni contravenționale, din care 9 avertismente și 15 amenzi în valoare totală de 458.000 lei.

În cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, în cursul lunii aprilie 2024, au fost eliberate 133 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 65 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaţilor și un număr de 14 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată au fost preluate la sediul inspectoratului de muncă, un număr de 174 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

 

În ceea ce privește interacțiunea directă cu cetățenii și problemele pe care aceștia le-au reclamat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, în luna aprilie 2024, au fost înregistrate 31 de petiții, din care 1 a fost clasată , 4 au fost redirecționate către alte inspectorate teritoriale de muncă. Motivele cele mai des intâlnite ale acestora au fost:

13-pentru neplată salarii, 8-muncă nedeclarată, 8-neeliberarea documentelor pentru încetarea activității, 6-pentru neefectuare concediu odihnă, 5-muncă suplimentară, 5-program lucru, 3-desfacerea contractului de muncă abuziv, 3-sporuri, 2-lipsă echipament protecție, 2-condiții muncă, 1-lipsă autorizație, 1-lipsă fișă aptitudine, 1-neplată diurnă, 1-neplată contribuții.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, în cursul lunii aprilie 2024, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la un număr de 85 agenţi economici, din care au fost sancționați 46,  au fost constatate 119 neconformităţi şi au fost dispuse 124 de măsuri, fiind aplicate 14 amenzi în valoare de 113.000 de lei și 70 avertismente;

– 10 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către  Inspectoratul Teritorial de Muncă;

–  10 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;

– 3 evenimente cercetate de Inspectoratul Teritorial de Muncă și avizate de Inspecția Muncii;

– au fost înregistrate 7 persoane accidentate în accidente de muncă, toate cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

–  lipsă fișe tehnice de securitate;

– lipsa verificărilor periodice ale instalațiilor electrice la termenele stabilite de reglementările tehnice din domeniu;

– neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic;

–  semnalizare incompletă;

– neinformarea lucrătorilor despre riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională precum și măsurile de prevenire;

–  căi și ieșiri în caz de urgență parțial blocate;

–  lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională.

 

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii aprilie 2024 este de 571.000 lei.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page