Educatie

Concurs de eseuri și poezie „Sfinții închisorilor”, ediția a VI-a, la Botoșani. Vezi regulamentul

 

Organizatori: Concursul este organizat de Asociația „Scut botoșănean” în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Seminarul Teologic Liceal Ortodox Botoșani.

Scopul proiectului: Concursul își propune să scoată în evidență, prin valorificarea viziunii tinerilor elevi, rolul și importanța jertfei pătimitorilor din închisorile comuniste; transformările profunde pe care instaurarea brutală a comunismului le-a produs în societatea românească;  mărturisirea de credință ca atitudine ziditoare și mântuitoare a sufletului românesc; portrete ale martirilor din închisorile comuniste.

Descrierea grupului ţintă: Concursul se adresează elevilor din clasele V-XII din Județul Botoșani.

Criterii de eligibilitate:

 • Vor fi luate în considerare numai lucrările care au ca subiect dimensiunea mântuitoare a sacrificiului românilor prigoniți în temnițele comuniste.
 • Vor fi luate în considerare numai lucrări originale, care nu au mai fost publicate sau prezentate în cadrul altor proiecte, conferinţe sau concursuri.
 • Vor fi luate în considerare numai lucările cu autor unic, fiecare participant putând concura cu un singur eseu/o singură poezie.
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările bazate pe plagiat sau copy-paste.
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările care nu au cel puțin 2 (două) cărți în bibliografie (categoria eseuri).
 • Pentru secțiunea de poezie, vor intra în concurs pentru premiere doar concurenții care vor participa cu un grupaj de poezii alcătuit din minimum cinci poezii.
 • Bibliografia on-line a concursului:
 • http://ciprianvoicila.blogspot.com/2013/11/carti-fundamentale-despre-sfintii.html?fbclid=IwAR0qjiyE7TKtYZiFINugtU2b1_1CVmUXrphxcxyQl0yFE-omENsHvbxKYKg
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările care vor avea mai mult de 25% citate din cărți. (categoria eseuri)

 

 

 

Condiţii de redactare:

 • Eseurile și poeziile vor fi redactate în limba română
 • Eseurile și poeziile vor fi acceptate numai în format Word sau PDF
 • Eseurile trebuie să conțină maximum 3000 de cuvinte
 • Paginația folosită va fi cea implicită a programului Microsoft Word
 • Pentru textul folosit în compunerea eseului se va folosi Times New Roman 12, iar spațierea între rânduri va fi de 1,5 linii
 • Pentru eventualele note de subsol se va folosi Times New Roman 10
 • Notele de subsol pot fi trecute atît în partea de jos a paginii, cît și la finalul lucrării.

 

Criterii de evaluare

 

 • Raportarea la tema aleasă

Corespondenţa dintre titlul temei şi conţinutul eseului.

 

 • Claritatea

Mesajul eseului este bine conturat, formularea sa nu este ambiguă, lucrarea este organizată în jurul unei idei; formularea de comparaţii între caracteristici ale unor fenomene, activităţi, evenimente, procese.

 

 • Argumentare

Ideile, teoriile prezentate sunt susţinute de argumente din bibliografie.

 

 • Coerenţa logică

Eseul are o structură logică bine conturată; ideile exprimate au fluenţă şi sunt în legătură unele cu altele.

 

 • Utilizarea materialului bibliografic

Sursele bibliografice sunt citate corespunzător, argumentele aduse sunt susţinute prin prezentarea diferitelor cercetări.

 

 • Originalitate, creativitate, inovaţie

Modul deosebit prin care se abordează tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza diferitelor surse bibliografice.

 

 

 • Aspectul general al eseului

Respectarea criteriilor de: gramatică, ortografie; aspectul estetic.

 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 7 iunie 2024.

Eseurile vor fi trimise la adresa de email [email protected].

Pentru ca evaluarea să fie cît mai obiectivă, vă rugăm să vă semnați cu un nume asociat cu adresa de e-mail  nou creată de la care va fi trimis eseul. Este obligatoriu ca numele autorilor să nu fie specificat. În acest sens, textele vor fi trimise de pe o adresă de e-mail care să nu fie asociată cu numele acestora (pentru contul de e-mail se poate folosi, de exemplu, titlul eseului propus).

Fiecărui autor i se va confirma primirea eseului.

Juriul va fi format din:

 

 • Corina Țifrea – profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani
 • Coca Dorica – profesor la Colegiul Național „A.T Laurian” Botoșani
 • Alina Purice – profesor la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani
 • Florentina Toniță – jurnalist
 • Profesor desemnat din partea Inspectoratului Școlar Județean Botoșani
 • Marius Rîznic – profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani.

 

 

 

Premii acordate:

 • Premiul I – 250 RON
 • Premiul II – 150 RON
 • Premiul III – 100 RON
 • Mențiuni – 50 RON

 

Termene limită şi etapele concursului

 • 15 aprilie 2024: lansarea concursului
 • 7 iunie 2024: termenul limită pentru trimiterea eseurilor
 • 10 iunie – 12 iunie 2024: juriul desemnat va anunţa câştigătorii
 • 13 iunie 2024: Gala de premiere a câștigătorilor

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page