Sanatate

Cadrele medicale pichetează din nou Prefectura Botoșani

Astăzi, 14.01.2021, începând cu ora 1200, în Piaţa Revoluţiei, în faţa Consiliului Judeţean Botoşani şi a Prefecturii judeţului Botoşani se va desfăşura o adunare publică de maxim 2 ore, organizată de către Sindicatul Solidaritatea Sanitară din Botoşani.
Revendicări:
Acțiunile de protest vor fi desfășurate pentru susținerea următoarelor revendicări ale Federației „Solidaritatea Sanitară”:
1. Creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de lucrători începând cu 1 ianuarie 2021 la nivelul prevăzut de legea salarizării pentru anul 2022. Anularea reducerii salariilor de bază prevăzută de OUG nr. 226/2020.
2. Raportarea tuturor sporurilor lucrătorilor din sănătate la salariile de bază actuale și acordarea tuturor sporurilor pentru condiții de muncă la nivel maxim.
3. Acordarea stimulentului de risc pe întreaga durată a pandemiei pentru toți salariații din sănătate.
4. Acordarea tuturor drepturilor salariale prevăzute de lege, respectiv sporul de până în 30%, sporul pentru combaterea epidemiei și plata orelor suplimentare, pentru toți lucrătorii care încă nu au beneficiat de ele.
5. Adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protecția sănătății și securității salariaților din sănătate (echipamente, circuite, resurse materiale și umane etc.), astfel încât să determine o reducere semnificativă a numărului de salariați nou infectați SARS-CoV-2 și, mai ales, decedați din cauza COVID-19. Măsurile trebuie să includă:
a. Elaborarea unei campanii adecvate de informare a salariaților din sănătate în privința vaccinării.
b. Stabilirea standardelor privind durata de utilizare a echipamentelor individuale de protecție și asigurarea acestora în cantitatea necesară și la calitatea corespunzătoare.
c. Elaborarea unui normativ de personal adecvat tratamentului pacienților COVID-19.
d. Reducerea timpului de lucru continuu în echipament individual de protecție la 3 ore.
e. Includerea COVID-19 ca boală profesională pentru lucrătorii din sănătate.
6. Respectarea dreptului legal la pensia de urmaș pentru copiii colegilor decedați la datorie.
7. Plata gărzilor cu tariful orar aferent normei de bază.
8. Reașezarea asistentelor medicale în grila de salarizare în sensul creșterii locului pe care-l ocupă în ierarhia salarială, corespunzător locului pe care-l au în echipa medicală, respectiv contribuției la tratamentul și îngrijirea pacienților.
9. Posibilitatea lucrătorilor din sănătate de a beneficia de reducerea stagiului de cotizare (vârstei de ieșire la pensie) proporțional cu activitatea desfășurată peste norma de bază

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!