Local

APM Botoșani sărbătorește Ziua Internațională a Diversității Biologice

Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani sărbătorește pe data de 22 mai 2023, Ziua Internațională a Diversității Biologice.

Tema aleasă în acest an pentru marcarea acestei zile este: „De la acord la acțiune: reconstruirea biodiversității”.

Biodiversitatea este fundamentală pentru planetă și oameni. În ciuda progreselor tehnologice actuale, omenirea este în totalitate dependentă de ecosisteme sănătoase care să furnizeze apă, hrana, medicamente, îmbrăcămintea, combustibili sau energie.

Tema din acest an evidențiază asigurarea rezilienței planetei noastre prin conservarea, restaurarea și utilizarea durabilă a naturii. De la problemele din cadrul naturii la cele climaterice, problemele ce țin de sănătate, securitate alimentară și apă, de asemenea și cele cu privire la mijloacele de trai durabile, biodiversitatea este baza pe care ne putem reconstrui un viitor mai bun.

În județul Botoșani, există o biodiversitate bogată, reprezentată de habitate naturale, specii de plante și animale sălbatice protejate, cu valoare ridicată de conservare, iar altele care pot fi exploatate, cu măsuri speciale de management. Dintre speciile de floră protejate amintim: papucul doamnei, laleaua pestriță, angelica, rușcuța de primăvară. Speciile de faună protejate sunt mai bine reprezentate și amintim dintre acestea: speciile de păsări răpitoare acvila de câmp, acvila țipătoare mare, șorecarul încălțat, codalbul, acvila mică, vânturelul de seară, speciile de carnivore strict protejate ca pisica sălbatică, specii de amfibieni și reptile – broasca țestoasă de apă, tritonul cu creastă și altele.

Speciile cele mai valoroase din punct de vedere conservativ le putem observa în ariile naturale protejate, care sunt eșantioane reprezentative pentru flora și fauna sălbatică a județului. Pe teritoriul județului Botoșani sunt declarate 16 arii naturale protejate de interes comunitar, având o suprafață de 494,4 km2, reprezentând cca 10% din suprafața județului.

“În prezent, presiunile asupra biodiversității, la nivel global, sunt tot mai mari, iar existenţa multor specii este grav ameninţată de activităţile umane.Mesajul pe care instituția noastră îl transmite în aceste zile este de a lua măsuri concrete, în activitățile de zi cu zi, pentru protejarea habitatelor și speciilor existente.” a declarat directorul executiv al APM Botoșani, dl. Eugen Mateciuc.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page