Local

APM Botoșani sărbătorește Ziua Internațională a Diversității Biologice

Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani sărbătorește pe data de 22 mai 2024, Ziua Internațională a Diversității Biologice.

În acest an, acest eveniment este dedicat adoptării Cadrului global de biodiversitate Kunming-Montreal, cunoscut și sub numele de Planul pentru biodiversitate, document care stabilește obiective și măsuri concrete pentru a opri pierderea diversității biologice până în anul 2050.

Astfel, tema Zilei Internaționale a Diversității Biologice este „Fii parte din Plan”. Acesta este un apel la acțiune pentru a încuraja guvernele, popoarele indigene și comunitățile locale, organizațiile neguvernamentale, parlamentarii, agenții economici și persoanele fizice să evidențieze modalitățile în care susțin implementarea Planului pentru biodiversitate. Fiecare are un rol de jucat și, prin urmare, poate fi #PartOfThePlan.

Pe măsură ce comunitatea internațională este chemată să-și reexamineze relația cu mediul înconjurător, un lucru este cert: în ciuda tuturor progreselor noastre tehnologice, suntem complet dependenți de ecosistemele sănătoase pentru apă, hrană, medicamente, haine, combustibil, adăpost și energie. Aceasta implică respectarea, protejarea și restaurarea bogăției noastre biologice.

În județul Botoșani, există o biodiversitate bogată, reprezentată de habitate naturale, specii de plante și animale sălbatice protejate, cu valoare ridicată de conservare, iar altele care pot fi exploatate, cu măsuri speciale de management. Dintre speciile de floră protejate amintim: papucul doamnei, laleaua pestriță, angelica, rușcuța de primăvară. Speciile de faună protejate sunt mai bine reprezentate și amintim dintre acestea: speciile de păsări răpitoare acvila de câmp, acvila țipătoare mare, șorecarul încălțat, codalbul, acvila mică, vânturelul de seară, speciile de carnivore strict protejate ca pisica sălbatică, specii de amfibieni și reptile – broasca țestoasă de apă, tritonul cu creastă și altele.

Speciile cele mai valoroase din punct de vedere conservativ le putem observa în ariile naturale protejate, care sunt eșantioane reprezentative pentru flora și fauna sălbatică a județului. Pe teritoriul județului Botoșani sunt declarate 16 arii naturale protejate de interes comunitar, având o suprafață de 494,4 km2, reprezentând cca 10% din suprafața județului.” a declarat directorul executiv al APM Botoșani, Eugen Mateciuc.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page