Local

Amenzi de 48.000 de lei date de ITM Botoșani în luna august

În cursul lunii august 2023, în domeniul Relaţii de Muncă, au fost efectuate 83 controale.

Au fost constatate 107 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, au fost aplicate 9 sancţiuni contravenționale, din care 3 avertismente și 6 amenzi în valoare totală de 35.000 lei.

În cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, în cursul lunii august 2023, au fost eliberate 2.991 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 66 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaţilor și un număr de 22 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată au fost preluate la sediul inspectoratului de muncă, un număr de 143 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

 

În ceea ce privește interacțiunea directă cu cetățenii și problemele pe care aceștia le-au reclamat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, în luna august 2023, au fost înregistrate 35 de petiții, din care 7 au fost redirecționate către alte instituții. Motivele cele mai des intâlnite ale acestora au fost:

19-pentru neplată salarii, 13-neeliberarea documentelor pentru încetarea activității, 9-pentru neefectuare concediu odihnă, 4-bonuri de masă, 3-ore suplimentare,                2-condiții muncă, 2-normă lucru, 2-sporuri, 1-muncă în zile de sărbători legale, 1-diurnă, 1-desfacerea nelegală a contractului individual de muncă, 1-fișa aptitudine, 1-neplată concediu medical, 1-condică, 1-rețineri salariale, 1-neplată contribuții.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, în cursul lunii august 2023, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la un număr de 80 agenţi economici, au fost constatate 89 neconformităţi şi au fost dispuse 104 de măsuri, fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 13.000 de lei și 86 avertismente;

– 5 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către  inspectoratul teritorial de muncă;

–  6 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;

– au fost înregistrate 5 persoane accidentate în accidente de muncă, toate cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

–  lipsă fișe tehnice de securitate;

– lipsa verificărilor periodice ale instalațiilor electrice la termenele stabilite de reglementările tehnice din domeniu ;

– semnalizare incompletă;

–  lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională;

– neinformarea lucrătorilor despre riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională precum și măsurile de prevenire;

–   căi și ieșiri în caz de urgență parțial blocate;

–   neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii august 2023 este de 48.000 lei.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page