Local

A doua zi a Școlii de vară pentru tinerii cercetători filologi, la Memorialul Ipotești – FOTO

A doua zi a Școlii de vară pentru tinerii cercetători filologi, activitate desfășurată la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (Facultatea de Litere, Departamentul de literatură română și teoria literaturii, Centrul de Cercetare în Filologie Modernă), a debutat cu o prezentare de proiect științific, susținută online de lect. univ. dr. Laura Marin (Universitatea din București) și  CS I dr. Adrian Tudurachi (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca), cu tema „Filiație îndoliată. Figuri, stiluri și politici ale moștenirii în cultura română”.

Programul zilei a continuat cu două ateliere simultane, din cele șase ale ediției, desfășurate în două săli ale Memorialului Ipotești.

În cadrul Atelierului nr. 1, moderat de asist. univ. dr. Marius Popa, au prezentat lucrări Andreea-Alina Țical – Cluj („Eminescu, personaj ficționalizat”), Oana Cicur – Cluj („Scrisul colectiv la «Timpul». Comunitatea de scriitură dintre Eminescu și Caragiale”), Iulia Baciu – Iași („D. Popovici și Ioana Em. Petrescu – interpretări ale poeziei eminesciene”),  Roxana Petre – București (”Actualizări ale mitului în proza lui Mircea Eliade”).

Atelierul nr. 2, moderat de lector univ. dr. Eugen Wohl, i-a avut ca intervenienți pe  Ionucu Pop – Cluj („Ion D. Sîrbu și filonul folcloric al literaturii române – Folclorul în romanul postum «Lupul și catedrala»”), Andreea David – Roma („Ecouri ale figurii lui Iov în romanul românesc contemporan”),  Iulia Teodora Drișcu – Iași („Dorul de paradis reflectat în «Cronicile din Narnia» de C.S. Lewis”) și doctorand  Alexandra Olteanu – Iași („Walter Scott și romanul istoric românesc. Trecutul ca resursă imaginative pentru «the great unread»”).

După amiază, masteranzii și doctoranzii vor avea program de studiu individual, urmat de un program liber.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page