EducatieLocal

36,2% rata de promovare a examenului național de Bacalaureat în a doua sesiune

Ministerul Educației a publicat pe site-ul dedicat (bacalaureat.edu.ro), rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în a doua sesiune.

La nivelul județului Botoșani, rata de promovare înainte de contestații a fost de 31,7 %  iar în urma soluționării contestațiilor depuse, rata de promovare este de 36,2%.

Au fost înscriși 647 de candidați și s-au prezentat la probele scrise 578 de candidați. Au promovat 203 candidați, dintr-un totalul candidaților prezenți.

Pe tranșe de medii, situația se prezintă astfel:

  • 126 de candidați au promovat examenul cu medii între 6.00-6.49;
  • 56 de candidați au promovat examenul cu medii între 6.50-6.99;
  • 14 de candidați au promovat examenul cu medii între 7.00-7.49;
  • 6 candidați au promovat examenul cu medii între 7.50-7.99;
  • 1 candidat a promovat examenul cu medii între 8.00-8.49;

Nici un candidat nu a obținut media 10 în a doua  sesiune de bacalaureat.

Raportat la forma de învățământ, dintre candidații reușiți, 150 au fost absolvenți de învățământ zi și trei au fost absolvenți de învățământ cu frecvență redusă.

Cumulat, rata de promovare a examenului de bacalaureat, în cele două sesiuni ale examenului de bacalaureat, este de 79,29%.

 

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page