Local

3,03% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna aprilie 2023

La sfârșitul lunii aprilie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.264 șomeri (din care 1.549 femei), rata șomajului fiind de 3,03%

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,17% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere 0,14 pp.

Din totalul de 3.264 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 552 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.712 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență 2.242 șomeri provin din mediul rural și 1.022 sunt din mediul urban.

 

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3.264
< 25 ani 284
între 25-29 121
între 30-39 362
între 40-49 799
între 50-55 795
peste 55 ani 903

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 43,20 %. Șomerii cu studii primare si fara studii cu reprezintă 23,47% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 16,15%,  cei cu învățământ profesional 14,25%,cei cu studii superioare sunt 1,84% iar cei cu învățământ postliceal  1,11% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 944 persoane foarte greu ocupabile,1512 greu ocupabile,750 mediu ocupabile, iar 58 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page