Educatie

Stagiu de observare desfășurat la Academie de Grenoble, Franța – FOTO

În cadrul Proiectului de Acreditare prin Programul Erasmus+, acțiunea cheie 1 – KA1, Mobilităţi, Educaţie şcolară (SCH), nr. de referință: 2021-1-RO01-KA121 –SCH000010554, al cărui beneficiar/coordonator consorțiu este Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, în perioada 22-26.05.2023, s-a desfășurat Stagiul de observare al inspectorilor școlari din Botoșani la Académie de Grenoble, Franţa, o activitate de mobilitate în scop educațional.

Un grup de cinci inspectori școlari din cadrul Inspectoratuui Școlar Județean Botoșani a participat la Stagiul de observare de la Académie de Grenoble, Franţa, pentru a beneficia de activități de învățare inovatoare organizate de instituția gazdă, în vederea dezvoltării competențelor specifice privind proiectarea şi realizarea inspecţiei şcolare, a elaborării instrumentelor şi metodelor specifice activităţilor de monitorizare, îndrumare, control, mediere şi consiliere, a predării, atât în fomat fizic, cât și online, precum și a altor abordări educaționale inovatoare.

Conținutul activităților de mobilitate de grup s-a axat, de asemenea, pe dezvoltarea competențelor-cheie ale participanților, pe dimensiunea programului privind incluziunea și diversitatea, tehnologia digitală.

Schimbul de experiență a avut loc ca urmare a vizitei omologilor francezi la Botoșani în perioada 13-17 martie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani fiind gazda acestei delegații formate din trei inspectori școlari ai Academiei din Grenoble, Franța, participanți la un stagiu de observare.

În timpul activităților din Franța, s-a realizat transferul de bune practici privind predarea online și dezvoltarea școlilor, s-au descoperit aspectele particulare cu privire la sistemul de învățământ francez, la formarea inițială și continuă a profesorilor, prezentarea specificului activității Academiei din Grenoble în vederea identificării modalităților de realizare a inspecțiilor școlare atât în format fizic, cât și online, organizarea și desfășurarea examenelor naționale din Franța, diferite modalități de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abandon școlar, integrarea și dispozitivele de sprijin pentru învățarea limbii franceze de către elevii migranți în departamentul Isère (instrumente și proceduri), workshop-uri cu Grupul de lucru academic „Predare diferită și inovație” din Campusul de meserii și calificări (CMQ), vizita Târgului Meseriilor din Industrie și Întreprinderi SMILE, vizite în unitățile de învățământ reprezentative pentru toate nivelurile de educație din Franța (grădinițe, școli primare, gimnazii, licee teoretice, tehnologice și profesionale), asistențe la ore, discuții pe temele proiectului, ateliere de lucru, prezentări, dezbateri, întâlniri cu profesionişti în domeniu, realizarea de documente de suport specifice.

Stagiul de observare a condus la transferul de bune practici în domeniul educational, iar prin valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive se vizează stimularea creativității, inovaţiei în scopul îmbunătățirii activității didactice și a rezultatelor elevilor din unitățile de învățământ botoșănene.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page