AgriculturaLocal

Sprijin financiar pentru producătorii de cartofi din județul Botoșani. Câți bani se dau pe un hectar cultivat

A fost adoptata H.G. nr. 150/2024 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de CARTOF de CONSUM ” în anul 2024.
Sprijinul financiar este de 200 euro/ha cultivat cu CARTOFI de CONSUM și plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.
Cererile se depun la DAJ BOTOȘANI, până la data de 20 mai 2024 inclusiv, de către următorii beneficiari:
– producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil pana la 31.12.2024;
– producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
– producători agricoli societati agricole si producatori agricoli persoane juridice.
Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii :
a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut în prezenta hotărâre
b) să utilizeze o suprafață cultivată cu CARTOFI de consum de minim 0,30 Ha ;
c) să obțină o producție de minimum 15 To / Ha de pe suprafața prevăzută la lit. b), din care să comercializeze cel puțin 6 tone / Ha până la data de 18 noiembrie 2024.
d) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ- teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2024;
e) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative;
Pentru a se înscrie în program, beneficiarii depun o CERERE-tip, însoțită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal
b) copie a atestatului de producător valabil pana la 31.12.2024
c) împuternicire/procură notarială și o copie CI a unui reprezentant, după caz,
d) copie a certificatului de înregistrare la ONRC/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverința, în original, din Registrul agricol pentru anul 2024 cu suprafața de teren utilizată de solicitant, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
e) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;
Valorificarea producției se face până la data de 18 noiembrie 2024 inclusiv, iar documentele justificative ( rapoarte fiscale de închîdere zilnica/factura/fila/filele din carnetul de comercializare ) care atestă valorificarea producției de CARTOFI se depun la Direcția Agricolă Județeană Botoșani până la data de 20 noiembrie 2024.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page