Calendar

Sfântul Eumenie, ocrotitorul celor sărmani, mângâietorul celor întristați

Sfântul Eumenie a fost Episcopul Gortinei şi este mare făcător de minuni. A fost considerat fost tatăl sărmanilor, bogăția nevoiașilor, mângâierea întristaților, vindecătorul bolnavilor.

Cine a fost Sfântul Eumenie, Episcopul Gortinei

Sfântul Eumenie a trăit în secolul al VI lea, potrivit crestinortodox.ro. Și-a împărțit averea săracilor și s-a călugărit. Deoarece esra plin de har divin, Sfântul strălucea cu o lumină care nu putea fi ascunsă.

Datorită viețuirii sale a fost ales episcopul Gortinei. Propovăduiește Evanghelia la Roma și în Tebaida Egiptului. Sfântul Eumenie a fost tatăl sărmanilor, bogăția nevoiașilor, mângâierea întristaților, vindecătorul bolnavilor și făcător de minuni – în Tebaida, la vreme de mare secetă, a adus ploaie prin rugăciune; a îmblânzit un șarpe veninos, a scos afară demoni, a vindecat o mulțime de bolnavi.

A trecut la cele veșnice în Tebaida, iar moaștele sale au ajuns în Grecia, la Raxos, locul său de naștere.

Rugăciunea către Sfântul Eumenie

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Eumenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Având, Părinte Eumenie, pe Hristos, Care ascultă Dumnezeieştile tale rugăciuni, îmblânzeşte-L pe Dânsul, fericite, către cei ce cu dragoste te laudă pe tine.

Din tinereţe, cuvioase, iubind smerirea cea pricinuitoare de înălţare, ai smerit pe şarpele cel trufaş şi vădit te-ai îmbogăţit cu daruri de tămăduiri. Organ primitor al Duhului te-ai făcut, supunând sufletului cugetele trupului prin multe nevoinţe; partea cea mai slabă ai silit-o a sluji celei mai bune. Acum s-au împlinit proorociile cele pentru tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; căci pe Cel pe Care L-au vestit mai înainte glasurile proorocilor, L-ai încăput în pântecele tău, în două Firi, desăvârşit.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page