Calendar

Sâmbăta morților – „Moșii de iarnă”, o zi a comuniunii cu cei adormiți

Astăzi este o zi importantă, o zi a comuniunii cu cei adormiți, o zi a lor în care îi „sărbătorim” prin pomenire și rugăciune pe strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții – mutați întru cele de sus, pregătiți sau mai puțin pregătiți pentru această veșnicie. De ce este numită sâmbăta aceasta „Sâmbăta morţilor” sau „a Moşilor de iarnă”? În rânduiala liturgică a Bisericii, orice zi de sâmbătă, cu câteva excepţii, este consacrată pomenirii morţilor.

După cum fiecare duminică este o aducere aminte şi o retrăire a Învierii Domnului, fiecare sâmbătă este o imitare a Sâmbetei Mari, în care Mântuitorul Hristos S-a aflat „în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul”. Trei dintre sâmbetele din timpul unui an bisericesc sunt zile pe care le numim „de pomenire generală a morţilor” sau „Sâmbete ale morţilor”.

Prima dintre ele este cea de acum, care precede Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, când, aşa cum spune Sinaxarul zilei, „dumnezeieştii Părinţi au hotărât pomenirea tuturor celor din veac adormiţi întru dreapta credinţă, în nădejdea învierii veşnice”. A fost rânduită comemorarea în această sâmbătă, pentru că în ziua următoare este prăznuită Cea de-a Doua Venire a Domnului, când va judeca lumea. Rugăciunea pentru cei adormiţi devine, astfel, o imagine a marii adunări eshatologice care va preceda Judecata, la care sperăm să dobândim cu toţii răspuns bun.

În Biserica Ortodoxă Română, sâmbetele morţilor sunt numite ale Moşilor, deoarece prin cuvântul „moş” sunt denumiţi înaintaşii dintr-un neam. „Din moşi-strămoşi” este o expresie care arată vechimea necunoscută. Iubirea lui Dumnezeu este nemărginită către noi toți, vii și adormiți, lăsând iubirea să vindece sufletele celor rămași fără cei dragi și pe ei să îi salveze de la pierderea fericirii veșnice, spre un scop suprem: „întâlnirea noastră, a tuturor în Împărăția Cerurilor”, într-o fericire veșnică!

Veșnică pomenire celor adormiți în Domnul!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page