EducatieLocal

Reguli noi în anul şcolar 2023-2024. Ce sunt absenţele „nemotivabile”

Noul an școlar bate la ușă, iar majoritatea elevilor se pregătesc cu emoție de primul clopoțel. Însă, în aceste momente, în toate școlile din România profesorii vorbesc despre conceptul “absență nemotivabilă” pe care foarte mulți elevi nu îl înțeleg.

Ce sunt absenţele „nemotivabile” şi ce riscă elevii care le au în catalog din septembrie. În unele cazuri, atunci când elevii absentează, profesorii trec în catalog litera „n”, ceea ce înseamnă „absență nemotivabilă”.

Ce sunt absenţele „nemotivabile” şi ce riscă elevii care le au în catalog din septembrie

Până acum foarte mulți elevi, părinți și chiar profesori s-au întrebat ce este acest concept și de ce o absență nu se poate motiva.

În Statutul Elevului art. 7, actualizat în 2023 scrie negru pe alb că elevii au dreptul de a le fi consemnată în catalog absența doar în cazul în care nu sunt prezenți la ora de curs și este interzisă consemnarea absenței că mijloc de coerciție.

Tot în Statutul elevului, actualizat în acest an, scrie în articolul 27, că ”pentru toți elevii din învățământul primar, la fiecare 20 de absente nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu, vă fi scăzut calificativul la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient”.

Mai mult „pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 de absente nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, vă fi scăzută notă la purtare cu câte un punct”.

În țara noastră, legislația privind absențele elevilor este destul de simplă și este inclusă în noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), valabil de la 1 septembrie 2022.

Până în acest an în niciun articol din Statutul Elevului nu se regăsea termenul de „absență nemotivabilă”, însă după actualizarea acestuia, au apărut noi dispoziții privind exmatricularea celor care acumulează astfel de absențe.

Iată care sunt noile prevederi privind ”absențele nemotivabile”:

Art. 21. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste de catre profesorul diriginte, pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina/modul, cumulate pe un an scolar, se semneaza de catre acesta si de director. Acesta se inmaneaza elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

(2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar.

(3) Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Art. 23. – (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul scolar urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu se aplica elevilor din invatamantul postliceal pentru abateri grave, prevazute de prezentul act normativ sau de regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant sau apreciate, ca atare, de catre consiliul profesoral al unitatii de invatamant.

(2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an scolar.

(3) Daca abaterea consta in absente nemotivate, sanctiunea exmatricularii se poate aplica numai daca, anterior, a fost aplicata sanctiunea preavizului de exmatriculare.

(4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol.

(5) Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

(6) Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page