Local

Preoți din Botoșani instruiți în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Având în vedere contextul noului mediu al muncii, este foarte important ca oamenii să înţeleagă implicaţiile securităţii şi sănătăţii în muncă, atunci când intră pe piaţa forţei de muncă. Acest lucru implică nu numai învăţarea pe tot parcursul vieţii, pentru profesioniştii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ci şi integrarea acestor aspecte în toate sectoarele de activitate.

Cadrul strategic național și european în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă mizează în perioada următoare pe consolidarea politicilor naţionale ce vizează dezvoltarea unor sinergii cu alte domenii,  motiv pentru care Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani a încheiat un protocol de colaborare privind securitatea și sănătatea în muncă cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei-Arhiepiscopia Iașilor,  vizînd activitățile de securitate și sănătate în muncă la nivelul județului Botosani.

Scopul acestui protocol îl constituie colaborarea între cele două instituţii pentru:

  1. prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
  2. eliminarea/diminuarea numărului evenimentelor ce pot avea urmări – vătămări grave ale organismului sau chiar decesul lucrătorilor;
  3. conștientizarea importanței domeniului securitate și sănătate în muncă în rândul personalului Protopopiatelor și a subunităților Arhiepiscopiei Iașilor care își desfășoară activitatea pe raza județului Botoșani.

Având in vedere că activităţile de bază ale Bisericii, în misiunea ei, precum activitatea învăţătorească, sfinţitoare şi socială, precum și faptul că Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea securității și sănătații în muncă, în baza prevederilor Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, s-a considerat esențial ca prin comunicare,  să se asigure schimbul de informaţii, vizând modul de respectare și aplicare a prevederilor legislației din domeniile de competenţă.

Considerăm că activitățile de prevenire și protecție care trebuie desfășurate, respectiv, utilizarea echipamentului individual de protecție, acordarea primului ajutor, acțiuni în situații de urgență etc., pot fi implementate cu succes, dacă plecăm de la premiza că pentru atingerea scopului propus învățarea și demonstrațiile sunt necesare. De asemenea, se impune familiarizarea tuturor angajaților Arhiepiscopiei Iașilor, inclusiv a celor din județul Botoșani, cu potenţialele pericole care pot exista, precum şi cu comportamentul  pe care trebuie să-l adopte în caz de necesitate.

Ieri, 20.06.2023, a avut loc o primă întâlnire între cele două părți semnatare ale protocolului, la care au participat, din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani, d-na Daniela Petronela Lozneanu-Inspector-șef și dna Artemizia Mîndrilă-Inspector Comp.Control S.S.M., alături de Pr.Marius Burghelea-Director Depart. S.S.M./P.S.I.-S.U./G.D.P.R. din partea Arhiepiscopiei Iașilor, de părinții protopopi, precum și de preoții desemnați responsabili în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul celor 4 protopopiate din județul Botoșani.

Întâlnirea cu caracter preventiv, a avut loc la sediul Protopopiatului din Botoșani, fiind o ședința anuală formativă și informativă în domeniul securității și sănătății în muncă (S.S.M.).

Au fost aduse în discuție mai multe aspecte în acest domeniu, dintre care amintim: implementarea legislației de S.S.M., privitor la reducerea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum și principiile generale aplicabile pe toată durata realizării lucrărilor de construcții pe șantierele temporare și mobile, conform H.G. 300/2006.

De asemenea, s-a discutat pe marginea documentelor care trebuie întocmite de conducătorii locurilor de muncă (preoți parohi și stareți/starețe) pentru personalul cu statut de voluntar, care activează în cadrul acestor subunități ale Protopopiatelor.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page