Calendar

Prăznuirea Sfântului Proroc Ioil, pofetul Judecății

În calendarul creștin ortodox, ziua de 19 octombrie este dedicată prăznuirii Sfântul Proroc Ioil, despre care se spune că a trăit cu cu 800 de ani înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Despre Sfântul Proroc Ioil se spune că a prevăzut încheierea robiei babiloniene pentru poporul lui Israel. Tot pe 19 octombrie sunt sărbătoriți toți cei care poartă numele Sfântului Mucenic Felix, preotul care a refuzat să lase să fie arse Sfintele Scripturi.

Despre Prorocul Ioil se știe, din Vechiul Testament, că era fiul lui Petuel din seminţia lui Ruben şi că a trăit cu 800 de ani înainte de Iisus Hristos. Numele său însemna „Dragostea lui Dumnezeu”, iar el este cel de-al doilea profet „mic” al Vechiului Testament. De la Sfântul Proroc Ioil ne-a rămas o carte, împărţită în patru capitole, una din cele mai profunde și mai tulburătoare ale Vechiului Testament. Aici profețește o invazie a lăcustelor, o năvală a păgânilor, robia babiloniană și căderea Ierusalimului.

Tot în cartea lui se face trimitere, însă, la „Ziua Domnului”, adică ziua judecăţii din urmă și promite mântuirea prin revărsarea Duhului Sfânt peste lume, înainte de ziua Judecăţii.

„Dar după aceea, vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, şi fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri visuri vor visa, iar tinerii voştri vedenii vor vedea. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi vărsa Duhul Meu”.

„Şi vă voi arăta semne minunate în cer şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum; Soarele se va întuneca şi luna va fi roşie ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari şi înfricoşătoare a Domnului”.

„Şi oricine va chema numele Domnului se va izbăvi, căci în muntele Sionului şi în Ierusalim va fi mântuirea, precum a zis Domnul; şi între cei mântuiţi, numai cei ce cheamă pe Domnul” (Ioil 3, 1-5).

Ziua în care este pomenit Sfântul Mucenic Felix, preotul

Tot în această zi, de 19 octombrie, în calendarul creștin ortodox este pomenit, românii care poartă numele Felix își serbează onomastica. Felix este un nume de origine latină și se traduce prin fericit. Sfântul Vasile cel Mare spunea că omul a fost făcut pentru a fi fericit și că adevărata mulțumire și bunăstare nu o poate găsi decât trăind o viață curată fără păcate.

Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Mucenic Felix, un preot care în timpul persecuțiilor creștinilor a refuzat să dea Sfintele Scripturi soldaților care le aruncau în foc. El a preferat să fie torturat și ucis decât să lase să fie distruse Cărțile Sfinte.

Tot în această zi este pomenit Sfântul Mucenic Uar, cei șapte dascăli, fericita Cleopatra și fiul ei, Ioan, cei șase cuvioși mucenici din pustie, care s-au nevoit împreună cu Sfântul Uar, Sfântul Sfințitului Mucenic Sadot și cei împreună cu dânsul.

De asemenea, mai sunt pomeniți cei sută douăzeci de mucenici, Sfântul Leontie filosoful, Sfinții Felix, preotul, și Eusebie, diaconul, precum și Sfântul Cuvios Ioan de la Rila (Bulgaria), făcătorul de minuni.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page