EducatieLocal

Polițiștii din Trușești alături de elevii Liceului „Demostene Botez” – FOTO

Poliția Comunei Trușești, reprezentată prin agent principal de poliție Lucian Coșman și agent de poliție Dorneanu Alexandru, a fost astăzi alături de elevii de la Liceul “Demostene Botez” Trușești, în cadrul unui proiect educațional de parteneriat interinstituțional “Violența ucide sufletul!”. Obiectivul general al proiectului a avut în vedere prevenirea şi diminuarea comportamentelor violente în rândul elevilor și reducerea vulnerabilităţii copiilor faţă de violenţă/abuz, a riscului victimizării, dar şi a numărului de cazuri de violenţă/abuz în familie, şcoală și comunitate.

Şcoala poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare, și asta nu numai în condiţiile în care sursele violenţelor sunt în mediul şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se afla în exteriorul şcolii. Dacă, pentru anumite comunităţi, violenţa reprezintă o realitate a vieţii cotidiene, dezvoltarea la elevi a unei atitudini non-violente este o cerinţă de strictă necesitate pentru noi, ceilalţi. Proiectul de faţă îşi propune prin acţiunile pe care le conţine să sensibilizeze elevii, adulţii şi reprezentanţii instituţiilor partenere şi să acţioneze printr-un efort conjugat în prevenirea şi combaterea la nivel microsocial (grupurile şcolare, şcoala) şi la nivel macrosocial (comunitatea) a fenomenului violenţei. Când răspundem la violenţă cu violenţă nu facem nimic! Tăcerea martirică va arăta în timp îndelungat victoria! Elementul fundamental în educația oricărui copil ar trebui să se ghideze și după cuvintele lui Mahatma Gandhi ,, a învăța că în viață, mai ușor se poate învinge ura cu dragostea, minciuna cu adevărul, violența cu abnegația.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page