EducatieLocal

Peste două sute de școli din județul Botoșani nu dispun de sisteme de securitate – FOTO

Sorin Cornilă, prefectul județului Botoșani, a convocat, astăzi, în ședință, Grupul Interinstituțional responsabil cu punerea în aplicare, la nivel județean, a planurilor teritoriale comune de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Județului Botoșani și grupului de lucru cu atribuții în ceea ce privește întocmirea și monitorizarea implementării planurilor de acțiune.

La întâlnirea de lucru au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Botoșani, Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, Consiliului Județean Botoșani, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava și Direcției de Sănătate Publică a Județului Botoșani.

Sorin Cornilă: ”Prin Ordinul Prefectului nr. 402/14.09.2023 a fost aprobat Planul teritorial de acţiune pentru siguranţa şcolară 2023-2024, la nivelul judeţului Botoşani.

Ne-am întrunit astăzi, în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (5) din Legea nr. 198/2023 Legea învăţământului preuniversitar, potrivit cărora autoritățile implicate în problematică analizează semestrial modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ și sunt implementate acțiunile de prevenirea violenţei în mediul şcolar. Biroul de siguranţă şcolară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie întocmeşte un raport semestrial privind siguranţa în şcoli, care este adus la cunoştinţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral şi a instituţiilor prevăzute la alin. (1).”

În cadrul ședinței s-a realizat analiza semestrială a modului în care este asigurată protecția unităților de învățământ conform Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2023-2024, în Județul Botoșani.

În perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2023 – 2024, la nivelul județului Botoșani, existau în evidenţe 470 unități de învățământ preuniversitar (114 în mediul urban și 356 în mediul rural). Dintre acestea, 461 unități de învățământ se regăsesc în sistemul de învățământ de stat și 9 în cel privat, 138 având personalitate juridică, iar 332 fără personalitate juridică.

După tipul unităților de învățământ existente în mediul urban, respectiv rural, situaţia acestora se prezintă astfel:

 • 173 grădinițe (44 – urban / 129 – rural);
 • 251 școli gimnaziale (31 – urban / 220 rural);
 • 34 licee, colegii (27 – urban / 7 – rural);
 • 12 cluburi sportive, cluburi ale copiilor și școli postliceale

Modul de asigurare a securității unităților de învățământ preuniversitar

 • 405 (86%) au efectuat analiza de risc la securitate fizică (91 în urban și 314 în rural);
 • 125 (27%) au implementat măsurile de securitate stabilite în analiza de risc la securitate fizică (46 în urban și 79 în rural);
 • 125 (27%) au implementat cerințele minimale de securitate, prevăzute în Anexa nr. 1 din H.G. nr. 301/2012[1] (46 în urban și 79 în rural);
 • 237 (50,43%) nu dispun de sisteme de securitate (34 în urban și 203 în rural);
 • 233 (49,57%) dispun de sisteme de securitate (80 în urban și 153 în rural), după cum urmează:
 • 26 (5,53%) sunt asigurate exclusiv cu pază umană din (16 în urban şi 10 în rural);
 • 161 (34,25%) sunt dotate exclusiv cu sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției (29 în urban şi 132 în rural);
 • 46 (9,78%) dispun concomitent atât de pază umană cât și de sisteme de supraveghere video (35 în urban şi 11 în rural).

 

Sorin Cornilă: ” Mă bucur să constat că s-a pus în practică ce am stabilit la precedenta întâlnire și că acțiunile noastre au produs efecte pozitive. Educația trebuie să se desfășoare într-un cadru optim de siguranță, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, lucrăm în echipă, coordonarea și cooperarea dintre instituții fiind esențială. În urma acestei ședințe, se va elabora o evaluare consolidată privind aspectele de referință, ce va fi transmisă, de către Instituția prefectului – județul Botoșani către Direcția Generală a Relației cu Instituțiile Prefectului.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page