Local

Peste 120 de angajatori, verificaţi de inspectorii ITM Botoșani. S-a lăsat cu amenzi

În cursul lunii mai 2024, în domeniul Relaţii de Muncă, au fost efectuate 120 controale.

Au fost constatate 98 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, au fost aplicate 4 sancţiuni contravenționale, din care 2 avertismente și 2 amenzi în valoare totală de 23.000 lei.

În cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, în cursul lunii mai 2024, au fost eliberate 129 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 51 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaţilor și un număr de 15 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată au fost preluate la sediul inspectoratului de muncă, un număr de 133 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

 

În ceea ce privește interacțiunea directă cu cetățenii și problemele pe care aceștia le-au reclamat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, în luna mai 2024, au fost înregistrate 32 de petiții, din care 7 au fost clasate , una a fost redirecționată către alte inspectorate teritoriale de muncă. Motivele cele mai des intâlnite ale acestora au fost:

15-pentru neplată salarii, 10-pentru neefectuare concediu odihnă, 8-neeliberarea documentelor pentru încetarea activității, 8-muncă nedeclarată, 7-muncă suplimentară, 6-program lucru, 3-normă lucru, 2-neplată concediu medical, 1-sporuri, 1-desfacerea contractului de muncă abuziv, 1-condiții muncă, 1-lipsă echipament protecție, 1-lipsă fișă aptitudine, 1-neplată diurnă, 1-neacordare bonuri de masă, 1-agresiune verbală, 1-discriminare.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, în cursul lunii mai 2024, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la un număr de 60 agenţi economici, din care au fost

sancționați 41,  au fost constatate 61 neconformităţi şi au fost dispuse 67 de măsuri,

fiind aplicate 10 amenzi în valoare de 76.000 de lei și 53 avertismente;

– 8 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către  Inspectoratul

Teritorial de Muncă;

–  9 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de

Muncă;

– 2 evenimente communicate de Inspectoratul Teritorial de Muncă către Inspecția Muncii;

– au fost înregistrate 8 persoane accidentate în accidente de muncă, toate cu incapacitate

temporară de muncă.

Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

– neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului

medical periodic;

– semnalizare incompletă;

– neinformarea lucrătorilor despre riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională

precum și măsurile de prevenire;

– lipsă fișe tehnice de securitate;

– lipsa verificărilor periodice ale instalațiilor electrice la termenele stabilite de

reglementările tehnice din domeniu;

– căi și ieșiri în caz de urgență parțial blocate;

– lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională.

 

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii mai 2024 este de 99.000 lei.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page