Local

Patroni din Botoșani amendați de către inspectorii de muncă

În cursul lunii octombrie  2022, în domeniul Relaţii de Muncă, au fost efectuate 100 controale la un număr de 100 angajatori, verificându-se totodată și cazurile de muncă nedeclarată.

Au fost constatate 85 deficienţe, pentru care au fost dispuse 85 de măsuri şi au fost aplicate 6 sancţiuni contravenționale , din care 1 avertisment și 5 amenzi în valoare de 95.000 lei.

 

În cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, în cursul lunii octombrie 2022, au fost eliberate 1972 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 12 adeverinţe, în baza documentelor existente în arhiva inspectoratului de muncă, 62 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaţilor și un număr de 18 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată au fost preluate la sediul inspectoratului de muncă, un număr de 199 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, în cursul lunii octombrie 2022, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la un număr de 66 agenţi economici, au fost constatate 99  neconformităţi şi au fost dispuse 110 de măsuri, fiind aplicate 3 amenzi în valoare de 19.000 de lei și 96 avertismente;

– 3 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către  inspectoratul teritorial de muncă;

– 5 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;

– au fost înregistrate 5 persoane accidentate în accidente de muncă, cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

  • necomunicarea, de indată, a unui eveniment în care a fost implicat un lucrător angajat;
  • neinformarea lucrătorilor despre riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională precum și măsurile de prevenire;
  • lipsa modificărilor tehnice în utilizare pentru echipamente de muncă sub incidența ISCIR
  • neinstruirea lucrătorilor cu informații concrete privind modul corect de manipulare a maselor;
  • neasigurarea verificării de către angajator a aplicării prevederilor legale SSM , inclusiv la utilizarea echipamentului individual de protecție;
  • neinstruirea lucrătorilor la angajare;
  • neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic;
  • lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională.

 

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii octombrie 2022 este de 114.000 lei.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button