AnunturiLocal

O nouă finanțare europeană obținută de Colegiul Național ,,Mihai Eminescu’’ Botoșani în cadrul programului Erasmus+

Ca urmare a aprobării Proiectului de acreditare Erasmus+ – 2021-1-RO01-KA120-SCH-000047333, domeniul Educație școlară, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu’’ va beneficia de o finanțare europeană, pentru o perioadă de 5 ani. Pentru primul an (01.06.2022 – 31.08.2023) valoarea grant-ului este de 45770 euro. Noua finanțare europeană va permite realizarea obiectivelor strategice ale școlii în materie de cooperare europeană, fiind destinată desfășurării activităților de mobilitate transnațională, atât ale profesorilor, cât și ale elevilor și valorificării rezultatelor acestora, anunță directorul Colegiului, prof. Chiriac Cristina.

Experiența Colegiului Național ,,Mihai Eminescu’’ în derularea de programe Erasmus+ și în alte activități de cooperare europeană a oferit, prin intermediul Proiectului de acreditare, contextul pentru definirea unei strategii pe termen mediu și lung, sustenabilă și necesară, având în vedere provocările de sistem generate de pandemie, dar și încrederea în capacitățile noastre, ca instituție de învățământ, de a ne transforma în context european, pentru a oferi servicii educaționale de înaltă calitate, dar și pentru a construi o relație strânsă cu mediul educațional local și european, cu părinții, autoritățile și instituțiile locale/comunitatea locală. Astfel, acreditarea Erasmus+ oferă școlii noastre posibilitatea de a acționa pe baza unei strategii de internaționalizare a educației complementară educației oferită în context local și național, elaborată pe baza cunoașterii realității educaționale și sociale, respectiv a anticipării și analizei evoluției acesteia,

Au fost elaborate cinci obiective strategice la nivel instituțional:

Obiectivul 1 / 2 ani – Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice ale școlii de a folosi instrumentele digitale dintr-o perspectivă pedagogică critică și de a crea conținut digital.

Obiectivul 2 / 5 ani – Dezvoltarea la elevi a competențelor media și a gândirii critice, prin educație și formare în context european.

Obiectivul 3 / 5 ani – Cunoașterea de către cadrele didactice ale CNME a abordărilor curriculare interdisciplinare din practica europeană și valorificarea lor în activitatea didactică.

Obiectivul 4 / 4 ani – Dezvoltarea abilităților elevilor de construire a identității personale și a celei vocaționale ca bază a pregătirii lor pentru viață și carieră.

Obiectivul 5 / 4 ani – Abilitarea profesorilor școlii cu noi modalități și instrumente de antrenare a părinților în activitatea educativă a școlii.

În primul an al acreditării ne propunem să vizăm toate cele cinci obiective, prin activități de mobilitate, fizice și în sistem blended-learning, atât în cazul  a 12 profesori, cât și al elevilor, prin implicarea unui număr de 20 elevi, sub îndrumarea a 4 cadre didactice.

În activitățile de învățare europeană vor fi implicați elevii din clasele de început de ciclu de învățământ (V-VI, respectiv IX-X), asigurând în acest fel continuitatea și relevanța proiectului. În vederea promovării și asigurării egalității de șansă, la fiecare activitate de mobilitate destinată elevilor va participa cel puțin o persoană aparținând mediilor dezavantajate și, de asemenea, atât în cazul elevilor, cât și al profesorilor, în fiecare mobilitate se vor regăsi cel puțin două persoane care nu au mai participat la cursuri de formare/proiecte Erasmus+. Detalii despre procesul de selecție se regăsesc  pe pagina Erasmus+ a CNME: http://eplus.lme.ro/

Având în vedere faptul că activitățile de cooperare europeană în cadrul programului Erasmus+ au reprezentat și reprezintă o experiență de învățare inegalabilă, deopotrivă pentru elevii și profesorii CNME, considerăm că implementarea activităților Proiectului de acreditare constituie o importantă premisă pentru dezvoltarea culturii organizaționale și pentru consolidarea dimensiunii europene a colegiului nostru, a transmis coordonatorul de proiect, profesor Ciobanu Loredana.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page