InfractionalLocal

Inculpații din dosarul angajărilor de la Spitalul Județean Botoșani plasați sub arest la domiciliu

Magistrații Tribunalului Suceava au decis, marți, ca inculpații din dosarul angajărilor de la Spitalul Județean Botoșani arestați la domiciliu.

Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, admite prelungirea măsurii arestului la domiciliu luată față de inculpații Doina Caba, Coca Crîșmariu, Focșa Mirela Calinciuc Liliana Laura, Tatarcan Silvian Adrian, Sărban Cornelia Anca, Preda Marinela și Malancea Claudia pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 11.02.2024 şi până în data de 11.03.2024, inclusiv, a măsurii preventive a arestului la domiciliu.

 

Decizia instanței:

Solutia pe scurt: I. Admite propunerea formulată de formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, de prelungire a măsurii arestului la domiciliu luată fa?ă de inculpa?ii Calinciuc Liliana Laura, Tatarcan Silvian Adrian, Sărban Cornelia Anca, Preda Marinela ?i Malancea Claudia. În temeiul art. 222 Cod procedură penală raportat la art. 202 alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 4 lit. d Cod procedură penală, art. 218 alin. 2 Cod procedură penală rap la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune prelungirea pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu cu data de 11.02.2024 şi până în data de 11.03.2024, inclusiv, a măsurii preventive a arestului la domiciliu luată prin Încheierea nr. 89 din 20.12.2023 pronunţată de judecătorii de drepturi şi libertăţi de la nivelul Curţii de Apel Suceava în dosarul nr. 4645/86/2023, faţă de inculpata 1. CALINCIUC LILIANA LAURA, cercetată pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: – 4 infrac?iuni de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ?i – 4 infrac?iuni de complicitate la dare de mită prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 raportat la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata Calinciuc Liliana Laura trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în mun. Boto?ani, strada Victoriei nr. 2, scara C, ap. 2, jud. Boto?ani, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Tatarcan Silvian Adrian, Andronache Cristina Niculina, Sărban Cornelia Anca, Preda Marinela, Malancea Claudia, Vîrlan George Marian şi Dornescu Daniela, Dominte Maria Loredana, Constantinescu Monica Geanina; – numiţii Săvescu Mădălina Elena, Ungureanu Cristina, Gavrilescu Anca, Puşcaşu Lorena Simona. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajată în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei Calinciuc Liliana Laura că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală inculpata Calinciuc Liliana Laura poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei, Poliţiei municipiului Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea de către inculpata Calinciuc Liliana Laura a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În temeiul art. 222 Cod procedură penală raportat la art. 202 alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 4 lit. d Cod procedură penală, art. 218 alin. 2 Cod procedură penală rap la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune prelungirea pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 11.02.2024 şi până în data de 11.03.2024, inclusiv, a măsurii preventive a arestului la domiciliu luată prin Încheierea nr. 4 din 12.01.2024, pronunţată de judecătorii de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. 14/86/2024, faţă de inculpaţii: 2. TATARCAN SILVIAN ADRIAN, cercetat pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: 3 infrac?iuni de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de trafic de influen?ă prev. de art. 291 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 2 infrac?iuni de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de instigare la fals intelectual prev. de art. 47 alin. 1 Cod penal rap. la art. 321 alin.1 Cod penal ?i 1 infrac?iune de uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpatul TATARCAN Silvian Adrian trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în municipiul Boto?ani, str. Aleea General Gheorghe Avrămescu, nr. 29, sc. B, et.4, ap.18, jud. Boto?ani fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela, Sărban Cornelia Anca, Malancea Claudia, Preda Marinela, Andronache Cristina Niculina, Dornescu Daniela, Calinciuc Liliana Laura şi Vîrlan George Marian. – numiţii: Murariu Mario Alexandru, Puşcaşu Florentin Gheorghe, Vieriu Mihai Ovidiu, Budeanu Haralambie, Rotariu Maria, Onofrei Nicoleta Petronela, Pîslariu Floricel , Listari Claudiu şi Bichiş Ioan. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajat în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatului Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului TATARCAN Silvian Adrian că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpatul TATARCAN Silvian Adrian poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatului TATARCAN Silvian Adrian, Poliţiei municipiului Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpatul TATARCAN Silvian Adrian, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. 3. SĂRBAN CORNELIA ANCA, cercetată pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: 1 infrac?iune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ?i 3 infrac?iuni de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata SĂRBAN Cornelia Anca trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în mun. Dorohoi, strada Muncii nr. 1A, jud. Boto?ani, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Preda Marinela, Malancea Claudia, Andronache Cristina Niculina, Dornescu Daniela, Calinciuc Liliana Laura, Tatarcan Silvian Adrian şi Vîrlan George Marian. – numiţii: Aenăchioaie Alexandra, Azoicăi Camelia şi Zvorişteanu Felix Ionel. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv de angajată în cadrul Sec?ie Medicină Internă Săveni/Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei SĂRBAN Cornelia Anca că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpata SĂRBAN Cornelia Anca poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei SĂRBAN Cornelia Anca, Poliţiei municipiului Dorohoi desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpata SĂRBAN Cornelia Anca, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. 4. PREDA MARINELA, cercetată pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: 1 infrac?iune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale), 1 infrac?iune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale), 1 infrac?iune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata PREDA Marinela trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în mun. Boto?ani, strada Aleea Călugăreni nr. 1, scara C, etaj 1, ap. 3, jud. Boto?ani, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Sărban Cornelia Anca, Malancea Claudia, Andronache Cristina Niculina, Dornescu Daniela, Calinciuc Liliana Laura, Tatarcan Silvian Adrian şi Vîrlan George Marian. – numiţii Andriesi Sebastian Manuel, Cepreaga Ionela, Chebac Ramona, Chiriac Ana-Maria, Ferache Diana Gabriela, Luca Maria-Magdalena, Nazare Larisa Petronela, Ocu Ariana-Bianca, Prajanu Bianca-Florentina, Savin Andreea, Tipu Dolores Cristina, Ursulica Adriana-Alina, Vizir Mihaela Naomi, Acsinte Angela, Alecu Liviu, Asavei Vasilica-Cristina, Cojocariu Daniela-Nicoleta, Dănilă Mariana Cătălina, Ghilian Otilia, Motriuc Anca, Vacaru Cezara, Andrei Elena Loredana, Ivan Mariana, Asaviloaei Mihaela Adelina, Costin Gabriela şi Găină Adriana. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajată în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei PREDA Marinela că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpata PREDA Marinela poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei PREDA Marinela, Poliţiei municipiului Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpata PREDA Marinela, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. 5. MALANCEA CLAUDIA, cercetată pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: 1 infrac?iune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale), 1 infrac?iune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale), 1 infrac?iune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata MALANCEA Claudia trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în mun. Boto?ani, strada Bucovina nr. 66 D, jud. Boto?ani, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Sărban Cornelia Anca, Preda Marinela, Andronache Cristina Niculina, Dornescu Daniela, Calinciuc Liliana Laura, Tatarcan Silvian Adrian şi Vîrlan George Marian. – numiţii: Andriesi Sebastian Manuel, Cepreaga Ionela, Chebac Ramona-Mădălina, Chiriac Ana-Maria, Ferache Diana Gabriela, Luca Maria-Magdalena, Nazare Larisa Petronela, Ocu Ariana-Bianca, Prajanu Bianca-Florentina, Savin Andreea, Tipu Dolores Cristina, Ursulica Adriana-Alina, Vizir Mihaela Naomi, Acsinte Angela, Alecu Liviu, Asavei Vasilica-Cristina – Cojocariu Daniela-Nicoleta, Dănilă Mariana Cătălina, Ghilian Otilia, Motriuc Anca, Vacaru Cezara, Andrei Elena Loredana, Ivan Mariana, Costin Gabriela şi Găină Adriana. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajată în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei MALANCEA Claudia că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpata MALANCEA Claudia poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei MALANCEA Claudia, Poliţiei municipiului Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpata MALANCEA Claudia, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. Respinge, ca neîntemeiate, cererile de revocare ori înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar, formulate de inculpaţii Calinciuc Liliana Laura, Tatarcan Silvian Adrian, Sărban Cornelia Anca, Preda Marinela ?i Malancea Claudia, prin apărători. II. Respinge propunerea formulată de formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, de prelungire a măsurii arestului preventiv luată fa?ă de inculpatele Caba Doina, Crî?maru Coca Stela ?i Foc?a Mirela Gabriela, ca neîntemeiată. Admite cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, formulate de inculpatele Caba Doina, Crî?maru Coca Stela ?i Foc?a Mirela Gabriela, prin apărători ale?i. În temeiul art. 237 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 242 alin. 2 Cod procedură penală, art. 218 Cod procedură penală, art. 202 alin. 4 lit. d rap. la art. 221 alin. 1, art. 222 alin. 1, art. 223 alin. 2 Cod Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestării preventive luată prin Încheierea nr. 173 din 14.12.2023 a judecătorului de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Suceava, pronunţată în dosar nr. 4645/86/2023, rămasă definitivă prin încheierea nr. 89/20.12.2023 a judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Suceava pronunţată în dosar nr. 4645/86/2023, cu măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri, fa?ă de inculpatele: 1) CABA DOINA, cercetată pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: 8 infrac?iuni de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), 1 infrac?iune de trafic de influen?ă prev. de art. 291 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata Caba Doina trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte efectiv, respectiv locuinţa situată în ora?ul Darabani, strada Iasomiei nr. 66, jud. Boto?ani, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Foc?a Mirela Gabriela, Dornescu Daniela, Andronache Cristina Niculina, Crî?maru Coca Stela, Opri?anu Ovidiu Gabriel, Hilote Sînzîiana, Tatarcan Silvian Adrian, Balan Viorel, Malancea Claudia, Sărban Cornelia Anca, Calinciuc Liliana Laura, Preda Marinela, Constantinescu Monica Geanina, Vîrlan George Marian, Dominte Maria Loredana, Nechita Eugen, Ursulianu Corneliu, Surugiu Anca, Titiliuc Mirela, Anichei Claudiu. – numiţii: Burlacu Corina, Săvescu Mădălina Elena, Ungureanu Cristina, Pu?ca?u Lorena Simona, Gavrilescu Anca, Târzioru Gheorghi?ă Liliana, Zaharia Liliana, Bodnar Dorin Neculai, Bucataru Adriana Ramona, Ghebac Maria, Murariu Mario Alexandru, Florea Anca Georgiana (fostă Enache) ?i Pavăl Ana – Maria (fostă Bor?), Mihai Mircea, Mihai Andrei Constantin, Cazacu Florin,. Hî?u Mihaela, Co?man Anamaria, Salahoru Paul, Tîrzioru Relu-Petru, Federovici Doina – Elena, Radu Constantin Laurian. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajată în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia Ora?ului Darabani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei Caba Doina că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpata Caba Doina poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei Caba Doina, Poliţiei Ora?ului Darabani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpata Caba Doina, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. Dispune punerea în liberate a inculpatei CABA DOINA, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 173/1 emis la data de 14.12.2023 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava în baza încheierii nr. 173 din 14.12.2023 a judecătorului de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Suceava, pronunţată în dosar nr. 4645/86/2023, rămasă definitivă prin încheierea nr. 89/20.12.2023 a judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Suceava pronunţată în dosar nr. 4645/86/2023, la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, dacă nu este reţinută, arestată sau deţinută în altă cauză. 2) CRÎ?MARU COCA STELA, cercetată pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: 1 infrac?iune de trafic de influen?ă prev. de art. 291 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 4 infrac?iuni de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata Crîşmaru Coca Stela trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte efectiv, respectiv locuinţa situată în sat Cătămără?ti – Deal, comuna Mihai Eminescu, str. Iederei, nr. 12, jud. Boto?ani, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Foc?a Mirela Gabriela, Dornescu Daniela, Andronache Cristina Niculina, Opri?anu Ovidiu Gabriel, Hilote Sînzîiana, Tatarcan Silvian Adrian, , Balan Viorel, Malancea Claudia, Sărban Cornelia Anca, Calinciuc Liliana Laura, Preda Marinela, Constantinescu Monica Geanina, Vîrlan George Marian, Dominte Maria Loredana, Caba Dinu, Nechita Eugen, Ursulianu Corneliu, Surugiu Anca, Titiliuc Mirela, Anichei Claudiu. – numiţii: Rotariu Maria, Rotariu Dumitru Daniel, Zvori?teanu Felix Ionel, Onofrei Nicoleta Petronela, Cozariuc Gianina Maria, Aenăchioaie Alexandra Loredana, Tipu Dolores Cristina, Matei Sergiu, Matei Ariana, Alupoaei Andreea – Elena, Alupoaei Andrei, Tîrzioru Relu-Petru, Ionescu Coca Georgeta, Catruc Ilie Bogdan, , Pintilie Mărioara Petronela, Federovici Doina – Elena, Rotariu Elena, Bucataru Adriana-Ramona, Ghebac Maria, Hî?u Mihaela, Co?man Anamaria, Pilat Dorina, Gheorghiu Carmen, Mutihac Angelica, Sîniuc Carmen, Sîniuc Anda-Georgiana, Azoicăi Camelia, Radu Simona Elena, Zaharia Liliana. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajată în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei Crîşmaru Coca Stela că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpata Crîşmaru Coca Stela poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei Crîşmaru Coca Stela, Poliţiei mun. Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpata Crîşmaru Coca Stela, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. Dispune punerea în liberate a inculpatei CRÎ?MARU COCA STELA, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 173/2 emis la data de 14.12.2023 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava în baza încheierii nr. 173 din 14.12.2023 a judecătorului de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Suceava, pronunţată în dosar nr. 4645/86/2023, rămasă definitivă prin încheierea nr. 89/20.12.2023 a judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Suceava pronunţată în dosar nr. 4645/86/2023, la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, dacă nu este reţinută, arestată sau deţinută în altă cauză. 3) FOC?A MIRELA GABRIELA, cercetată pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: 3 infrac?iuni de trafic de influen?ă prev. de art. 291 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de complicitate la trafic de influen?ă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 291 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ?i 2 infrac?iuni de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata Focşa Mirela Gabriela trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte efectiv, respectiv locuinţa situată în mun. Boto?ani, strada Mihail Kogălniceanu nr. 57, scara A, etaj 2, ap. 9, jud. Boto?ani, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Dornescu Daniela, Andronache Cristina Niculina, Crî?maru Coca Stela, Opri?anu Ovidiu Gabriel, Hilote Sînzîiana, Tatarcan Silvian Adrian, Balan Viorel, Malancea Claudia, Sărban Cornelia Anca, Calinciuc Liliana Laura, Preda Marinela, Constantinescu Monica Geanina, Vîrlan George Marian, Dominte Maria Loredana, Caba Dinu, Nechita Eugen, Ursulianu Corneliu, Surugiu Anca, Titiliuc Mirela, Anichei Claudiu. – numiţii: Ungureanu Liliana, Anghelu? Florica, Anghelu? Vlădu? Ady, Malancea Radu, Codreanu Zelea, Bejinaru Mariana-Cristina. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajată în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei Focşa Mirela Gabriela că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpata Focşa Mirela Gabriela poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei Focşa Mirela Gabriela, Poliţiei mun. Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpata Focşa Mirela Gabriela, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. Dispune punerea în liberate a inculpatei FOC?A MIRELA GABRIELA, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 173/3 emis la data de 14.12.2023 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava în baza încheierii nr. 173 din 14.12.2023 a judecătorului de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Suceava, pronunţată în dosar nr. 4645/86/2023, rămasă definitivă prin încheierea nr. 89/20.12.2023 a judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Suceava pronunţată în dosar nr. 4645/86/2023, la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, dacă nu este reţinută, arestată sau deţinută în altă cauză. Respinge, ca neîntemeiate, cererile de revocare, respectiv de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar, formulate de inculpate, prin apărători. III. Respinge propunerea formulată de formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, de prelungire a măsurii arestului la domiciliu luată fa?ă de inculpatul Vîrlan George Marian, ca neîntemeiată. Admite cererea de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, formulată de inculpatul Vîrlan George Marian, prin apărător ales. În temeiul art. 237 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 242 alin. 2 Cod procedură penală, art. 202 alin. 4 lit. b rap. la art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului la domiciliu luată prin Încheierea nr. 4 din 12.01.2024, pronunţată de judecătorii de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. 14/86/2024, cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri, fa?ă de inculpatul: VÎRLAN GEORGE MARIAN, cercetat pentru săvâr?irea unei infrac?iuni de trafic de influen?ă, prev. de art. 291 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. În baza art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe durata măsurii controlului judiciar inculpatul VÎRLAN George Marian trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fa?a căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuin?ei; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Sărban Cornelia Anca, Malancea Claudia, Preda Marinela, Andronache Cristina Niculina, Dornescu Daniela, Calinciuc Liliana Laura şi Tatarcan Silvian Adrian. – numiţii Tudor Alexandra, Tudor Alexandru Ionuţ şi Gheorghiţă Raluca Mihaela – CNP 29509170051. În baza art. 215 alin. 4 Cod procedură penală, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatului Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 215 alin. 3 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului VÎRLAN George Marian că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. În conformitate cu art. 215 al. 4 şi 6 Cod procedură penală, organele de poliţie anterior menţionate au obligaţia de a verifica periodic respectarea de către inculpat a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar, în cazul în care constată încălcări ale acestora, de a sesiza de îndată judecătorul de drepturi ?i libertă?i, judecătorul de cameră preliminară (în procedura de cameră preliminară) sau instanţa de judecată (în cursul judecăţii). În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru inculpaţi şi procuror. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia inculpaţilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 06.02.2024.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page