Educatie

„Împreună învățăm – școala nu abandonăm”, proiect cu fonduri europene la Școala Gimnazială Dimitrie Brândză Viișoara

Școala Gimnazială Dimitrie Brândză Viișoara, com. Viișoara, din jud. Botoșani, este beneficiarul proiectului F-PNRAS -1-2022-1486 – cu titlul ,,Împreună învățăm – școala nu abandonăm” , proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR) aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3580/15.04.2022.

Prin acest program se urmărește combaterea părăsirii timpurie a școlii , precum și a abandonului școlar, asociate cu absenteism, scăderea performanței școlare  sau un comportament școlar nepotrivit, prin intermediul unor activități diverse: ore remediale, activități extracurriculare și extrașcolare, concursuri, vizite, tabere. În cadrul acestor activități vor fi antrenați toți elevii claselor V – VIII alături de mai multe cadre didactice ale școlii.

SG-PNRAS urmărește atingerea următoarelor obiective generale

  1. a) diminuarea riscului de abandon școlar în cel puțin 25%din unitățile de învățământ participante la Program în perioada 2021-2026, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic

b)îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului  de promovabilitate

Valoarea totală a proiectului este de 450.113 lei, cu finantare

Axa prioritară: Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, incluzând 3 (trei) ani școlari, respectiv între data 22.09.2022, data semnării contractului de finanțare,  și data 21.09.2025.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page