Educatie

Elevii olimpici, admiși la liceu fără Evaluarea Națională

Și în 2024, elevii de clasa a VIII-a care se înscriu la liceu și au obținut premiul I la olimpiade naționale sau medalii la competițiile școlare internaționale pot fi acceptați în clasa a IX-a fără a mai susține Evaluarea Națională, potrivit unui proiect pus în dezbatere de Ministerul Educației.

Procedura propusă este similară celei aplicate în ultimii doi ani, când a fost introdusă această posibilitate de admitere pentru olimpici.

Elevii olimpici, exceptați de la Evaluarea Națională

Potrivit proiectului care reglementează metodologia, elevii vizați sunt cei care au câștigat, în timpul școlii gimnaziale, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare finanțate și organizate de Ministerul Educației sau au obținut premii I, II sau III, precum și medalii de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Mai exact, elevii olimpici și cu performanțe remarcabile în timpul gimnaziului vor putea fi admiși la liceu fără a fi necesar să participe la examenele de absolvire a clasei a VIII-a.

„Absolvenții din seria curentă care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal, învățământ profesional și învățământ dual, pentru anul școlar 2024-2025, pe baza performanțelor deosebite obținute la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale, pe parcursul gimnaziului, pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a, într-un singur județ, fără susținerea evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și respectiv, fără a li se calcula media de admitere”, potrivit Ministerului Educației.

Termenul de înscriere la liceu, până pe 31 august

Conform proiectului, înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților se realizează în plus față de numărul maxim de elevi prevăzut în Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2024 – 2025, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6801/2023.

Data limită pentru înscrierea și repartizarea la liceu a elevilor olimpici este prevăzută pentru 31 august 2024.

Există un total de 51 de olimpiade școlare naționale și 22 de olimpiade internaționale care pot asigura elevilor accesul direct la liceu, fără a fi nevoie să susțină probele Evaluării Naționale.

Cu un an în urmă, 20 de elevi olimpici au fost admiși la liceu în București, fără a fi nevoie să treacă prin examenele de la finalul clasei a VIII-a, potrivit edupedu.ro.

Actele necesare pentru admiterea la liceu a elevilor olimpici

Astfel, dosarul de înscriere la liceu pentru elevii olimpici trebuie să conțină:

  • cerere pentru înscrierea în învățământul liceal/învățământul profesional și învățământul dual, pentru anul școlar 2024-2025, pe baza performanțelor deosebite obținute la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională și unitatea de învățământ liceal, respectiv unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional sau învățământ dual;
  • documentele doveditoare ale premiilor obținute, precizate la art. 1, alin. (1), în original și în copie;
  • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către persoana din comisie învestită cu astfel de competențe;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișa medicală, în original și în copie.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page