ECONOMIC

Cum pot demisiona angajații fără preaviz. Condiții prevăzute de Codul Muncii 2024

Potrivit Codului Muncii 2024, angajații pot demisiona fără preaviz, însă doar în anumite situații.

Demisia și concedierea sunt două cuvinte care fac referire la situații neplăcute cu care ne putem confrunta de-a lungul activității în câmpul muncii.

Codul Muncii 2024 face trimitere clar la aceste două aspecte, precum și la felul în care trebuie să procedeze salariații și angajatorii în astfel de cazuri.

Demisia este definită în Codul Muncii 2024, Articolul 81, prin “actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz”.

Astfel, anunțarea demisiei printr-o notificare scrisă este absolut necesară, în niciun caz printr-o simplă declarație verbală.

“Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă”, mai prevede Articolul 81, din Codul Muncii.

Codul Muncii 2024 definește concedierea prin “încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului”.

Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu:

  • motivele care determină concedierea;
  • durata preavizului;
  • criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;
  • lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64.

Este important de știu că legea menționează clar și situațiile în care angajatorul poate dispune concedierea, fiind vorba despre motive care țin de persoana salariatului (exemplu: săvârșirea unei abateri grave de la regulile de disciplină) sau despre motive care nu țin de persoana salariatului (exemplu: desființarea locului de muncă).

 

Perioada de preaviz

Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile.

Cu toate acestea, potrivit legii, termenul de preaviz “nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere”.

  • Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele.
  • În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.
  • Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv.

Demisie fără preaviz

Codul Muncii 2024 face trimitere și la situațiile în care un salariat poate părăsi locul de muncă, fără să fie nevoit să respecte termenul de preaviz, după cum urmează:

“Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă”, prevede Articolul 81, din Codul Muncii.

 

Prin urmare, atunci când angajatorul nu-și îndeplinește obligațiile consemnate în contractul individual de muncă, salariatul poate demisiona fără preaviz.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page