Local

Controale ale ITM Botoșani la vânzătorii de flori și la antreprenori de pompe funebre

CAMPANIA NATIONALÄ pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuate de muncä, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activitatea în centre comerciale în domeniile:

„Cultivarea plantelor pentru înmulțire (inclusiv cultivarea plantelor ornamentale, flori etc.)” – cod CAEN 0130

„ Activități de pompe funebre similare”- cod CAEN 9603

„ Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de campanie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate”- cod CAEN 4776

” Comerț cu ridicata al florilor și plantelor”- cod CAEN 4622 s-a desfășurat în perioada 14-17.05.2024.

 

MOTIVAREA CAMPANIEI

În domeniile menționate mai sus, lucrătorii se confruntă, în anumite condiții, cu riscuri de accidentare și/sau de îmbolnăvire profesională, fapt ce determină un număr mare de accidente cu incapacitate de muncă (7 % din totalul de accidente din economia națională).

Amintim următoarele riscuri potențiale:

 • Echipamente de muncă a căror utilizare este necorespunzătoare;
 • Echipamente de muncă neconforme pentru securitatea lucrătorilor;
 • Manipuläri de mase grele și foarte grele, care conduc la o serie de probleme de sănătate

asociate cu dureri de spate și dureri musculare precum și la accidente prin cădere de

obiecte depozitate la înăltime;

 • Lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute (vara/iarnă);
 • Risc de lovire prin cădere/răstunare obiecte/produse greșit depozitate;
 • Risc de electrocutare;
 • Risc de tăiere;
 • Deținerea de către toți angajatorii a Fișelor cu date de securitate actualizate pentru toți

agenții chimici periculoși prezenți la locurile de muncă și punerea acestora la dispoziția

lucrătorilor ( insecticide, erbicide s.a);

 • Asigurarea purtării de către toți lucrătorii expuși la agenții chimici periculoși a

echipamentelor individuale de protecție adecvate.

 

În domeniul relațiilor de muncă, s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la:

 • Angajarea personalului (inclusiv transmiterea contractelor individuale de muncă în

REVISAL, în termenul legal);

 • Durata timpului de muncă și munca suplimentară;
 • Întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați;
 • Repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbătorile legale);
 • Munca de noapte;
 • Stabilirea și acordarea drepturilor salariale;
 • Modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo

unde a fost cazul.

 

În cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 22 controale. S-au dispus 19 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, a fost aplicată o sancțiune contravențională (un avertisment).

Deficiența constatată în domeniul relațiilor de muncă a fost:

 • angajatorul nu ține evidența orelor de muncă prestate de către salariați, cu menționarea

orei de început și de sfârșit a programului .

 

In domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul acestei campanii, au fost efectuate controale la un număr de 22 agenți economici, din care au fost sancționați 16. Au fost constatate 28 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri, fiind aplicată o amendă în valoare de 8.000 lei și 25 avertismente.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă au fost:

 • fișele de instruire nu sunt însoțite de o copie a fișei de aptitudine;
 • neîntocmirea unui plan de prevenire și protecție;
 • neelaborarea instrucțiunilor proprii SSM;
 • lipsă trusă sanitară de prim ajutor;
 • fișele de instruire individual ale lucrătorilor în domeniul SSM nu sunt completate la toate

rubricile;

 • semnalizarea de securitate și/sau sănătate în muncă nu este completă (prize de energie

electrică, căi de acces);

 • angajatorul nu a luat măsuri pentru ca toți lucrătorii care manipulează mase să primească

în plus o informare adecvată și informații precise cu privire la modul corect de manipulare

a maselor și la riscurile la care aceștia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt

efectuate corect;

 • fișele de instruire nu sunt completate la toate rubricile;
 • semnalizare SSM incompletă;
 • angajatorul nu a actualizat programul de instruire–testare în domeniul SSM pe anul 2024,

în care să fie stabilită durata instruirii pe fiecare fază în parte și pentru instruire

suplimentară.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page