Local

Controale ale ITM Botoșani la firmele din județ. Ce nereguli au găsit

În cursul lunii februarie 2024, în domeniul Relaţii de Muncă, au fost efectuate 116 controale.

Au fost constatate 140 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenționale, din care 6 avertismente și 9 amenzi în valoare totală de 119.000 lei.

În cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, în cursul lunii februarie 2024, au fost eliberate 262 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 79 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaţilor și un număr de 20 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată au fost preluate la sediul inspectoratului de muncă, un număr de 241 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

 

În ceea ce privește interacțiunea directă cu cetățenii și problemele pe care aceștia le-au reclamat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, în luna februarie 2024, au fost înregistrate 39 de petiții, din care 1 a fost clasată , 2 au fost redirecționate către alte inspectorate teritoriale de muncă și 4 către alte instituții. Motivele cele mai des intâlnite ale acestora au fost:

20-pentru neplată salarii, 10-pentru neefectuare concediu odihnă, 9-neeliberarea documentelor pentru încetarea activității, 8-muncă suplimentară, 7-program lucru,     5-muncă nedeclarată, 4-neacordare bonuri masă, 3-condiții muncă, 3-lipsă fișă aptitudine, 2-lipsă echipament protecție, 2-neplată concediu medical, 2-sporuri, 1-muncă în zile de sărbători legale.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, în cursul lunii februarie 2024, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la un număr de 71 agenţi economici, din care au fost sancționați 44,  au fost constatate 92 neconformităţi şi au fost dispuse 101 de măsuri, fiind aplicate 8 amenzi în valoare de 61.000 de lei și 76 avertismente;

– 4 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către  Inspectoratul Teritorial de Muncă;

–  12 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;

– 1 eveniment comunicat de Inspectoratul Teritorial de Muncă către Inspecția Muncii;

– au fost înregistrate 9 persoane accidentate în accidente de muncă, toate cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

–  semnalizare incompletă;

– neinformarea lucrătorilor despre riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională precum și măsurile de prevenire;

–  căi și ieșiri în caz de urgență parțial blocate;

–  lipsă fișe tehnice de securitate;

– lipsa verificărilor periodice ale instalațiilor electrice la termenele stabilite de reglementările tehnice din domeniu;

– neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic;

–  lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională.

 

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii februarie 2024 este de 180.000 lei.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page