AnunturiLocal

Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! “

Comunicat de presă:

U.A.T. Trușești,  în calitate de beneficiar al proiectului “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA TRUȘEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, cod proiect C3I1A0122000347 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectul contractului de finanțare

  • Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Planului național de redresare și reziliență, în vederea implementării proiectului “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA TRUȘEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, cod proiect: C3I1A0122000347, denumit în continuare Proiect, încheiat pe durata stabilită la 2 şi în conformitate cu Ghidul specific și obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

Durata contractului de finanțare, perioada de implementare și  durabilitate a Proiectului

  • Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima
  • Perioada de implementare a proiectului este de 21 luni dar fără a depăși data de 30.09.2024

Valoarea contractului de finanțare

  • Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.830.914,00 lei, echivalentul a 778.720,20 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.873,66 lei.
  • Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP.

U.A.T. Ttrușești, având sediul principal înregistrat în localitatea Trușești, strada Strada 1, nr. 64, județul Botoșani, cod poștal 717400, telefon: 0231570207, fax: 0231570207, e-mail: [email protected], cod de înregistrare fiscală 3373497, reprezentat legal de Petru-Grișa AILENEI, primar.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei!”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                 https://www.facebook.com/PNRROficial/

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page